Home > Nieuws > Alle nieuws

Alle nieuws

Ombudsman Pensioenen werft een pensioenexpert (M/V/X) aan

Wie is de Ombudsman Pensioenen?

Als een (toekomstig) gepensioneerde verstrikt is geraakt in zijn pensioendossier en hij er met de pensioendienst(en) niet uitgeraakt dan helpt de Ombudsman Pensioenen hem met plezier op de juiste weg.

De Ombudsman Pensioenen wordt bijgestaan door bevlogen pensioenexperten.

Word jij er ook één van? Wat de Ombudsman allemaal doet vindt je op: www.ombudsmanpensioenen.be.

Je taken als pensioenexpert:

Je behandelt klachten over de berekening en de betaling van eerste pijler pensioenen (hoofdzakelijk over werknemers- en zelfstandigenpensioenen, in secundaire orde over ambtenarenpensioenen), over de Inkomensgarantie voor Ouderen en over de werking van de pensioendiensten (dienstverlening van de pensioendiensten). Hiervoor is een grondige kennis van de toepassing van pensioenwetgeving (hoofdzakelijk werknemerspensioenen en zelfstandigenpensioenen) en over de Inkomensgarantie voor Ouderen vereist. Heb je deze kennis nog niet dan wordt verwacht dat vanaf het begin van de terbeschikkingstelling deze snel wordt verworven via interne begeleiding en opleidingen.

Indien nodig bemiddel je bij de pensioendiensten en breng je de klager op de hoogte van het geboekte resultaat. Wanneer de pensioendiensten hun werk correct en juist gedaan hebben tracht je het vertrouwen van de gepensioneerde in de pensioendiensten te herstellen.

Ontdek je verbeterpunten in de werkwijzen van de pensioendiensten dan kaart je deze aan.

Wanneer de wetgeving een discriminatie of disfunctie bevat rapporteer je hierover.

Wie de Ombudsdienst Pensioenen telefonisch contacteert sta je op een warme en vriendelijke manier te woord.

Je schrijft mee aan het Jaarverslag dat overhandigd wordt aan de Minister van Pensioenen en het parlement. Hierin worden de meest markante klachten besproken en worden aanbevelingen gedaan om wetgeving aan te passen wanneer een discriminatie of disfunctie wordt vastgesteld.

Vermits de Ombudsdienst Pensioenen een autonome dienst is zijn er nog tal van uitdagingen. Elke medewerker wordt in overleg met de Ombudsman ingezet voor bijkomende taken. Heb je bijvoorbeeld een vlotte pen dan ben je de geschikte persoon om de website en andere digitale media up-to-date te houden. Heb je een groot organisatietalent dan krijg je opportuniteit om de dienstagenda te beheren en meetings te begeleiden evenals een promotiecampagne te leiden. Heb je eerder een neus voor cijfers, dan kan je onze aanbestedingen en boekhouding opvolgen. Heb je een juridische achtergrond dat mag je uitpluizen of de complexe pensioenwetgeving op een voor de gepensioneerde zo gunstige manier kan geïnterpreteerd worden.

Je profiel:

Je bent een vast benoemd federaal ambtenaar van niveau A of B.

Een basiskennis van Frans is een pluspunt.

Je bent positief ingesteld, sociaal en oplossingsgericht en een echte teamplayer.

Ons aanbod:

Een maatschappelijk zinvol werk dat reële resultaten oplevert.

Een toffe werkomgeving in een klein solidair en gemotiveerd team.

Onze bedrijfscultuur is dynamisch, creatief (out-of-the-box denken) en motiverend waardoor je een grote autonomie krijgt in het uitvoeren van jouw taken.

Een maandelijkse premie van 218,86 euro bruto (niveau A) 103,13 euro bruto (niveau B) bovenop jouw loon als federale ambtenaar.

Weet dat bijna alle taken via telewerk kunnen uitgevoerd worden. Je krijgt de mogelijkheid tot 3 dagen per week aan telewerk te doen. Voor het telewerk krijg je tot 50 euro per maand extra. Een scherm, laptop, headset, groot pc-scherm voor thuis en een gsm-abonnement worden je ter beschikking gesteld.

Je krijgt de mogelijkheid om te groeien, te leren en je talenten te ontwikkelen. Wij bieden je de mogelijkheid tot permanente vorming.

Een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen: bedrijfsrestaurant, gratis fitness op het werk, tussenkomst in hospitalisatieverzekering, mogelijkheid in te tekenen op een verzekering tot dekking van tandzorgen en medische kosten, een sport-, cultuur- en schoolpremie, kinderopvangpremie, kortingen via benefits@work.

Startdatum: zo snel mogelijk.

Deelnemingsvoorwaarden:

Enkel vast benoemde ambtenaren van het federaal openbaar ambt kunnen zich kandidaat stellen. Je dient benoemd te zijn in niveau B of niveau A (maximaal weddenschaal A3 of NA3). Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 20 oktober 2023 via mail: klacht@ombudsmanpensioenen.be.

Je vermeldt in de titel: pensioenexpert. Bij de kandidatuur voeg je een curriculum vitae en een motivatiebrief.

Selectieprocedure:

Wij maken een eerste selectie op basis van de ingestuurde kandidaturen. Het is dus belangrijk om je kandidatuur te motiveren en je curriculum mee te sturen.

Wordt jouw kandidatuur weerhouden dan word je uitgenodigd door de Ombudsman voor een gesprek van ongeveer één uur. Tijdens dit gesprek wordt aan de hand van vragen en situaties die rechtstreeks verband houden met de functie nagegaan of je profiel voldoende aansluit bij deze functie. Het is mogelijk dat je ook nog een tweede gesprek hebt .

Je wordt ingelicht over het resultaat van de selectie. De Ombudsman stelt de kandidaat die het voor de functie meest geschikte profiel heeft voor aan de Minister van Pensioenen.


Leergang pensioenrecht 2023-2024

Nieuwsbrief 1 / Jaargang 18

Het woordje van de Ombudsman gaat in deze eerste nieuwsbrief over een echtpaar waarvoor er geen ambtshalve onderzoek van de inkomensgarantie voor ouderen werd opgestart door de Federale Pensioendienst.

Lees meer.


De ombudsmannen komen naar je toe!

De ombudsmannen maken een ronde door België om uit te leggen hoe ze je kunnen helpen.

Ombudsman.be, het Belgische netwerk van ombudsmannen organiseert een OmbudsTour van 9 tot 20 oktober onder het motto "Er is altijd een ombudsman om je te helpen".

Ontdek waar we overal halt houden. Ombudsman.be bestaat zowel uit ombudsdiensten die actief zijn op het institutionele niveau en bemiddelen tussen de burger en de overheid als uit sectorale ombudsdiensten die bemiddelen tussen consumenten en ondernemingen.

"De ombudsman is een bemiddelaar die tussenbeide komt wanneer een persoon een probleem heeft met een overheidsdienst of een bedrijf en er niet in slaagt om dit met de betrokken dienst op te lossen. De ombudsman tracht een oplossing te vinden, biedt antwoorden en doet, indien nodig, aanbevelingen om de dienstverlening te verbeteren" aldus Marc Bertrand, voorzitter van Ombudsman.be.

Wie met een probleem zit, vindt op www.ombudsman.be makkelijk de contactgegevens van de juiste ombudsman. De voorzitter van het netwerk verklaart dat "ombudsmannen voldoen aan de criteria van onpartijdigheid en onafhankelijkheid en dat hun tussenkomst volledig gratis is.".

De ombudsdiensten waaronder ook de Ombudsman Pensioenen en/of een pensioenspecialist van de Ombudsdienst Pensioenen zullen in deze steden aanwezig zijn:

 • Maandag 9 oktober in Gent - Stadshal, van 13u tot 16u
 • Dinsdag 10 oktober in Antwerpen - Grote Markt, van 12u30 tot 16u
 • Woensdag 11 oktober in Brugge - Markt, van 9u tot 12u30
 • Donderdag 12 oktober in Leuven - Grote Markt, van 9u30 tot 13u
 • Vrijdag 13 oktober in Sint-Truiden - Heilig-Hartplein, van 10u tot 13u
 • Zaterdag 14 oktober in Brussel - Muntplein, van 10u tot 16u30

lg2223

Nieuwsbrief 3 Leergang Pensioenrecht 2022-2023

Het woordje van de Ombudsman gaat deze keer over een klachtendossier met betrekking tot de loopbaanvoorwaarde van het vervroegd pensioen als werknemer en in het bijzonder over het in aanmerking nemen aantal dagen van ingangsjaar gelegen voor de ingangsdatum van het pensioen.


Op 24 en 25 mei 2023 vond in Den Haag op uitnodiging van de Nederlandse Nationale Ombudsman, Renier van Zutphen, een bijeenkomst plaats van de Nederlandse Nationale ombudsman met de Belgisch federale ombudsman, de Vlaamse ombudsman, de Waalse Ombudsman, de Belgische Ombudsman Pensioenen, de Brusselse Ombudsvrouw en de Ombudsvrouw van de Duitstalige gemeenschap plaats (ombudsdiensten uit de Benelux die bevoegd zijn voor klachten over overheidsdiensten).

2023Benel

Tijdens deze bijeenkomst werd aan benchmarking gedaan. Onderwerpen als het billijkheidsprincipe, de digitalisering van de overheidsdiensten en problemen bekijken vanuit het burgerperspectief kwamen aan bod.

Een item dat eveneens uitvoering aan bod kwam was het recht op vergissing. Zo heeft de Ombudsman Pensioenen toelichting gegeven bij zijn pleidooi om voor gepensioneerden die ter goede trouw zijn, weliswaar beperkt in tijd, de mogelijkheid te voorzien vergissingen te kunnen (laten) corrigeren. Meer informatie hierover vindt u in het Jaarverslag 2022 op pagina 104-105:
https://www.mediateurpensions.be/docs/reports/2022/9.hfdst8.pdf


Heeft u de Ombudsdienst Pensioenen op 21, 22, 23 of 24 april in de voormiddag gecontacteerd en nog geen ontvangstmelding ontvangen, stuur dan uw klacht opnieuw door via klacht@ombudsmanpensioenen.be. Door een probleem zijn immers een aantal verstuurde e-mails niet in onze mailbox ontvangen. Wij verontschuldigen ons hiervoor. Bij ontvangst van uw klacht gaan we zo spoedig mogelijk met uw klacht aan de slag.


Lees het bericht met betrekking tot het jaarverslag 2022 van de Ombudsdienst Pensioenen op de VRT-nieuwssite of bekijk de
VRT-nieuwsuitzending


Het Jaarverslag 2022, dat vorige week overhandigd werd aan de Minister van Pensioenen, werd vandaag voorgesteld aan de pers.

jv22minister


Het nieuwe jaarverslag werkingsjaar 2022 is er. Downloaden geheel of per hoofdstuk kan je hier.

jpg2022


Voor een juiste berekening van uw vroegst mogelijke pensioendatum: kijk uw loopbaangegeven op mypension.be dan zeker na vanaf uw 57ste

In het VRT Radio 2 programma De Inspecteur kwam op 16 maart 2023 de klacht aan bod van een dame die één jaar vroeger met pensioen kon gaan dan vermeld op mypension.

Op mypension zijn de loopbaangegevens te vinden die meetellen voor de pensioenberekening. Op basis van deze loopbaangegevens wordt de vroegst mogelijke pensioendatum vastgesteld en een raming (schatting) van het pensioenbedrag gemaakt. De toekomstig gepensioneerde zelf weet het beste hoe zijn loopbaan eruit zag. De Ombudsman Pensioenen raadt daarom elke toekomstig gepensioneerde aan een aantal jaren voor het bereiken van de vermoedelijk vroegst mogelijke pensioendatum (vanaf de leeftijd van 57 jaar) op mypension zijn loopbaan na te kijken op onvolledigheden. Bijvoorbeeld nakijken of alle dagen van tewerkstelling, de legerdienst,.. wel vermeld staan op mypension. Indien er loopbaangegevens ontbreken of niet correct zijn, roept Ombudsman Pensioenen de toekomstig gepensioneerden op dit mee te delen aan de pensioendienst zodat er een verder onderzoek kan gevoerd worden.

Ook al zijn de loopbaangegevens op mypension meestal zeer volledig, toch is het nakijken van deze loopbaangegevens belangrijk daar de pensioendiensten soms niet over alle nodige gegevens beschikken. Zo telt de onderbreking van de loopbaan voor de zorg voor een kind van jonger dan 6 jaar voor maximum 3 jaar mee om na te gaan of u voldoende jaren heeft om vervroegd met pensioen te gaan. Doch zonder dat een toekomstig gepensioneerde deze informatie aan de pensioendienst meedeelt is de pensioendienst hiervan niet op de hoogte. Er kan hiermee dan ook geen rekening gehouden worden voor het vaststellen van de vroegst mogelijke pensioendatum. Dat het meedelen van een onderbreking van de loopbaan voor de zorg van een kind van jonger dan 6 jaar van belang kan zijn blijkt uit de klacht die in het radioprogramma aan bod kwam. Nadat de Ombudsman Pensioenen de toekomstig gepensioneerde erop gewezen had deze informatie aan de pensioendienst mee te delen werd de vroegst mogelijke pensioendatum in het pensioendossier vervroegd.

links naar website van radio 2:

Luister naar het intervieuw

Lees het artikel


lg2223

Nieuwsbrief 2 Leergang Pensioenrecht 2022-2023

Het woordje van de Ombudsman gaat over een klachtendossier met betrekking tot se weigering van toekenning van een diplomabonificatie.

 


lg2223

Nieuwsbrief 1 Leergang Pensioenrecht 2022-2023

De nieuwsbrieven leergang pensioenrecht werden in een nieuw jasje gestoken.

Het woordje van de Ombudsman gaat deze keer over een klachtendossier met betrekking tot het hernemen van een wegens hertrouw" geschorst" overlevingspensioen.

Wil u meer hierover weten, lees dan hier wat er dient verstaan te worden onder "schorsing van een overlevingspensioen".


De Ombudsdienst Pensioenen gaat over tot de aanwerving van een Polyvalent medewerker (FR /NL).

Deze vacature verschijnt binnenkort in het Belgisch staatsblad en via Selor. Alle aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure en wat wij je aanbieden kan je daar nalezen.

Informatie over deze functie kan je vragen via het algemeen nummer 02/274.19.80.

Als front-office medewerker ben je het visitekaartje van de Ombudsdienst Pensioenen. Je staat open voor de burger en je zorgt ervoor dat hij zich welkom voelt (telefonisch of eventueel op afspraak), je helpt hem met de glimlach en verzekert hem ervan dat zijn verzoek ernstig genomen wordt.

Schriftelijke verzoeken oriënteer je naar de pensioenexpert of stuur je door naar de bevoegde externe dienst. Als secretariaatsmedewerker biedt je aan het College en je collega’s alle nodige steun zodat het team vlot kan werken.

Je beheert de agenda, bereidt meetings voor, je legt contacten met externe en interne diensten.

Als communicatiemedewerker bereidt je externe communicaties voor. Je zorgt voor de website en andere digitale media. Je werkt nauw samen met het College en je collega’s bij de realisatie van het jaarverslag. Als kennisbeheerder zorg je op termijn voor het opvolgen van de pensioenactualiteit en het kennismanagement.

Enkel vast benoemde ambtenaren van het federaal openbaar ambt kunnen zich kandidaat stellen. Je dient benoemd te zijn in niveau B (met weddenschaal die overeenstemt met de weddenschalen B1 of B2) of niveau C.


Aanbeveling van het Benelux parlement

In navolging op onze ontmoeting heeft de Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport van het Beneluxparlement een aanbeveling met betrekking tot grensoverschrijdende pensioenen uitgevaardigd.

Deze vindt u hier.

Nieuwsbrief 4 Leergang Pensioenrecht 2020-2021

De bijdrage van de Ombudsman Pensioenen in de 3de Nieuwsbrief van het academiejaar 2020-2021 gaat over de problematiek van de regularisatie studieperiode van een aanvullende studie.

Na bemiddeling door de Ombudsman kunnen de diploma’s van aanvullende studies toch geregulariseerd worden. Wie in het verleden een weigering ontvangen heeft, wordt door ons aangeraden om een herziening aan te vragen.

De toelichting bij deze bemiddeling vind je terug op pagina 16 van het juridisch tijdschrift van de KU Leuven: Nieuwsbrief 4 Jaargang 2020-2021


Nieuwsbrief 3 Leergang Pensioenrecht 2020-2021

De bijdrage van de Ombudsman Pensioenen in de 3de Nieuwsbrief van het academiejaar 2020-2021 gaat over de problematiek van de uitbetaling van het gezinspensioen tijdens een periode van afzonderlijk adres door gezinshereniging.

De toelichting bij deze bemiddeling vind je terug op pagina 21 van het juridisch tijdschrift van de KU Leuven: Nieuwsbrief 3 Jaargang 2020-2021


Het jaarverslag 2020 is er. Downloaden geheel of per hoofdstuk kan je hier.


Persbericht

Resolutie over de toegang tot internet als een basisbehoefte die specifieke rechtsbescherming vereist

De leden van het Belgische netwerk van ombudsmannen (het Permanent overleg Ombudslui, kortweg POOL) hebben een resolutie aangenomen waarin zij de federale, regionale en lokale overheden oproepen om de nodige maatregelen te treffen om de toegang tot internet te beschouwen als een basisbehoefte, net zoals de distributie en levering van water, aardgas- en elektriciteit. Lees meer >>>


Nieuwsbrief 2 Leergang Pensioenrecht 2020-2021

Het woordje van de Ombudsman Pensioenen in de 2de Nieuwsbrief van het academiejaar 2020-2021 gaat over de problematiek van een geldig bigaam huwelijk en de gevolgen hiervan op de Belgische openbare orde.

De toelichting bij deze bemiddeling vind je terug op pagina 17 van het juridisch tijdschrift van de KU Leuven: Nieuwsbrief 2 Jaargang 2020-2021


Persbericht

Resolutie over de toegang tot internet als een basisbehoefte die specifieke rechtsbescherming vereist

De leden van het Belgische netwerk van ombudsmannen (het Permanent overleg Ombudslui, kortweg POOL) hebben een resolutie aangenomen waarin zij de federale, regionale en lokale overheden oproepen om de nodige maatregelen te treffen om de toegang tot internet te beschouwen als een basisbehoefte, net zoals de distributie en levering van water, aardgas- en elektriciteit. Lees meer >>>


De Ombudsdienst Pensioenen zoekt een polyvalent medewerk(er)(ster) (M/V/X) voor de volgende taken: front-office, secretariaat, kennismanagement en communicatie.

Enkel vast benoemde ambtenaren van het federaal openbaar ambt kunnen zich kandidaat stellen. Je dient benoemd te zijn in niveau B (met een weddenschaal die overeenstemt met de weddenschalen B1 of B2 al dan niet in dienst getreden voor of na 31 december 2013) of niveau C.

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met maandag 12 oktober 2020 via mail: klacht@ombudsmanpensioenen.be.

Je vermeldt in de titel: kandidatuur front-office medewerker. Bij de kandidatuur voeg je een curriculum vitae en een motivatiebrief.

Nieuwsgierig geworden naar de concrete inhoud van deze vacature, lees hier verder.


Nieuwsbrief 1 Leergang Pensioenrecht 2020-2021

Het woordje van de Ombudsman Pensioenen in de 1ste Nieuwsbrief van het academiejaar 2020-2021 gaat over de foutieve berekening van het vakantiegeld bij bepaalde pensioendossiers met een pensioencomplement hypotheekbewaarder.

De toelichting bij deze bemiddeling vind je terug op pagina 14 van het juridisch tijdschrift van de KU Leuven: Nieuwsbrief 1 Jaargang 2020-2021


cor3

Pensioenen en corona - Drie tips van de Ombudsman

1) Let op wanneer je als zelfstandige een vrijstelling van bijdragen gevraagd en verkregen hebt ingevolge een tijdelijke moeilijke financiële situatie door corona. Hou er rekening mee dat deze periode geen pensioenrechten opent en niet in aanmerking komt om te zien of je vervroegd met pensioen kan gaan!

Aan een zelfstandige in een tijdelijke moeilijke financiële of economische situatie wordt de mogelijkheid geboden om een vrijstelling van sociale bijdragen te vragen. Van deze optie zullen vermoedelijk heel wat zelfstandigen gebruik maken gelet op de coronacrisis. Zeker de zelfstandigen die een overbruggingsrecht krijgen (de uitkering die je krijgt omdat de overheid verplicht jouw zaak geheel of gedeeltelijk te sluiten of omdat, ook al verplichtte de overheid dit niet, je genoodzaakt was de activiteit voor tenminste 7 dagen te onderbreken).

Deze zelfstandigen blijven voor de periode dat ze de vrijstelling van bijdragen vragen wel gedekt voor de ziekteverzekering en de gezinsbijslag. Doch ze openen later geen pensioenrechten voor de periode dat ze de vrijstelling van bijdragen krijgen. De periode waarvoor je een vrijstelling van bijdragen hebt gekregen telt ook niet mee om na te gaan of je vervroegd met pensioen kan gaan.

Om vervroegd met pensioen te gaan moet je immers een voldoende lange loopbaan bewijzen: zo kan je vervroegd met pensioen op 63 jaar als je een loopbaan hebt van 42 jaar, op 61 jaar als je een loopbaan hebt van 43 jaar en op 60 jaar als je een loopbaan hebt van 44 jaar. Een jaar tewerkstelling als zelfstandige telt als jaar om vervroegd met pensioen te gaan mee als je voor tenminste twee kwartalen van dat jaar (is een half jaar) sociale bijdragen betaald hebt. Dus wie bijvoorbeeld voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 september 2020 vrijstelling van bijdragen gevraagd en gekregen heeft omdat hij het tijdelijk financieel moeilijk had gelet op de coronacrisis, heeft één jaar minder dat in aanmerking komt om vervroegd met pensioen te gaan.

De Ombudsman Pensioenen ontvangt regelmatig klachten van zelfstandigen die een vrijstelling van bijdragen gevraagd en gekregen hebben gezien hun tijdelijke moeilijke financiële situatie. Jaren later wanneer ze met pensioen gaan komt dan immers de verrassing dat ze hiervoor geen pensioen krijgen– ook al werden ze destijds hiervan wel op de hoogte gesteld door hun sociaalverzekeringsfonds. De verrassing wordt er dan nog des te groter op wanneer ze vaststellen dat deze periode niet meetelt voor de voorwaarden van het vervroegd pensioen. Hierdoor kunnen ze soms pas een jaar of zelfs een paar jaar later met pensioen gaan. Een zeer beperkt aantal zelfstandige die een vrijstelling van bijdragen gevraagd en gekregen hebben gelet op hun tijdelijke moeilijke financiële situatie lopen hierdoor zelfs het minimumpensioen mis. Deze periode telt immers ook niet mee voor de jaren minimumpensioen, waarvan de voorwaarde is dat er minstens 30 jaren loopbaan moeten zijn als zelfstandige of werknemer.

Tip 1 van de Ombudsman Pensioenen
De Ombudsman Pensioenen wijst zelfstandigen in een tijdelijke moeilijke financiële of economische situatie op andere mogelijkheden dan het vragen van een vrijstelling van bijdragen zodat ze later toch pensioenrechten openen: een uitstel van betaling van de bijdragen met één jaar vragen of vragen voorlopig verminderde bijdragen te betalen wanneer ze een omzetdaling kunnen aantonen. Indien toch een vrijstelling van bijdragen gevraagd en verkregen werd gelet op de tijdelijke moeilijke financiële situatie wijst de Ombudsman Pensioenen erop dat de bijdragen nog altijd binnen de 5 jaar kunnen geregulariseerd worden: dan moet daarvoor wel een afkooppremie betaald worden.

Meer ten gronde heeft de Ombudsman Pensioenen bedenkingen bij de solidariteit van dit systeem en stelt zich de vraag of de pensioenverzekering op dit punt niet eerder aansluit bij een klassieke verzekering dan bij een sociale verzekering. Met andere woorden, enkel wie bijdragen betaalt is verzekerd; hierbij speelt het probleem van selectie en anti-selectie: de meest bedreigden- zij die zich tijdelijk in een financieel moeilijke situatie bevinden- krijgen de mogelijkheid zichzelf uit te sluiten van de pensioenverzekering: ze hebben niet het geld om de bijdragen te betalen en “kiezen” er dus voor zich gedurende deze periode niet te verzekeren voor hun pensioen.

De Ombudsman Pensioenen stelt zich derhalve de vraag of een echte sociale verzekering niet een verzekering is waarbij iedereen verplicht is aan te sluiten en bijdragen te betalen. Wie echt zijn bijdragen niet kan betalen- en dit dient volgens de Ombudsman Pensioenen grondig onderzocht te worden!- zou dan toch verzekerd blijven op basis van het solidariteitsprincipe.

Een werknemer die tijdelijk werkloos is ingevolge de coronacrisis bouwt voor de periode tijdelijke werkloosheid pensioenrechten op, dit op basis van het loon van het loopbaanjaar dat tijdelijke werkloosheid voorafgaat. Hij lijdt dus geen pensioenverlies. Ook telt de periode tijdelijke werkloosheid mee om na te gaan of hij voldoende jaren heeft om vervroegd met pensioen te gaan.

Een zelfstandige die zijn zaak tijdelijk heeft moeten stopzetten ingevolge de coronacrisis en het tijdelijk financieel moeilijk heeft, krijgt een overbruggingsrecht, doch hij moet in principe sociale bijdragen blijven betalen. Als de zelfstandige het vraagt en het wordt hem toegestaan geen bijdragen te betalen dan bouwt hij geen pensioenrechten op. Deze periode telt ook niet mee om na te gaan of hij vervroegd met pensioen kan gaan. De Ombudsman Pensioenen stelt zich de vraag of deze twee categorieën van personen zich niet in een vergelijkbare situatie bevinden en dus gelijk zouden moeten behandeld worden. Hij baseert zich hiervoor op een uitspraak van de arbeidsrechtbank van Hoei van 10 december 2010 die de uitsluiting van pensioenopbouw voor een zelfstandige in tijdelijke moeilijke financiële of economische situatie vergelijkbaar vond met een werkloze werknemer. De rechtbank oordeelde immers dat ook al is er een legitiem doel voor het verschil in behandeling, met name het budget van de pensioenverzekering van de zelfstandigen, het nadeel voor de zelfstandigen te groot is in vergelijking met de omvang van de besparingen ten voordele van de pensioenverzekering van de zelfstandigen. De rechtbank oordeelde bijgevolg dat het gelijkheidsbeginsel geschonden was.

2)Ben je na 65 jaar nog aan het werk zonder het pensioen op te nemen en ben je langer dan 6 maanden ziek ten gevolge van corona, vraag je pensioen tijdig aan!

Uit een onderzoek van de Universiteit van Hasselt en Maastricht blijkt dat heel wat coronapatiënten vaak lang met klachten kampen (vermoeidheid, druk op borst, spierpijn) waardoor ze (nog) niet kunnen werken. Daarom wijst de Ombudsman Pensioenen zich baserend op gelijkaardige klachten uit het verleden van langdurige zieken die ouder zijn dan 65 jaar en geen pensioen genieten op het volgende.

Heb je corona gekregen en ben je dus ziek na de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) en heb je op 65 jaar verzaakt om jouw pensioenrechten te laten berekenen omdat je toch niet met pensioen wou gaan daar je zo nog verder pensioenrechten wenste op te bouwen: let dan op! Ben je ouder dan 65 jaar dan kan je maar gedurende 6 maanden een ziekte-uitkering krijgen. Nadien ben je genoodzaakt – indien je tenminste niet zonder sociale uitkering wenst te vallen- toch met pensioen te gaan.

Tip 2 van de Ombudsman Pensioenen
De Ombudsman Pensioenen wijst erop dat een aanvraag voor een rustpensioen als werknemer of zelfstandige ten vroegste ingaat de maand volgend op de aanvraag. Vraag dus op tijd het rustpensioen aan (in de zesde maand ziekte) wanneer je na 65 jaar verder werkte zonder jouw pensioen op te nemen zodat je niet in een periode verzeild geraakt zonder sociale uitkering (ziekte of pensioen).

3)Papieren fiscale fiche niet gekregen door problemen in de drukkerij ten gevolge van corona bel gratis 1765 en je krijgt de fiscale fiche

De Ombudsman Pensioenen suggereerde een paar jaar geleden aan de pensioendienst wanneer er zich een speciale situatie voordoet waardoor ze verwachten heel wat telefoons te krijgen, hiervan onmiddellijk melding te maken via een gesproken boodschap op de pensioenlijn 1765. Zo moeten gepensioneerden niet lang aan de lijn hangen tot een medewerker hen te woord kan staan en het probleem uitleggen. Gezien de coronacrisis was de verzending van een papieren fiscale fiche aan alle gepensioneerden niet haalbaar omdat de social distancing in de drukkerij niet kon gegarandeerd worden. De beperking van het aantal te verzenden fiches was een mogelijke piste om dit probleem op te lossen. In samenwerking met de FOD Financiën heeft de pensioendienst beslist om de papieren fiscale fiches enkel te sturen aan de gepensioneerden die hun fiscale aangifte nog op papier indienden. Er werd van uitgegaan dat de personen die reeds eerder ervoor opteerden om hun fiscale aangifte digitaal te doen ook de mogelijkheid hebben om hun fiscale fiches digitaal te raadplegen via “Mypension”.

De keuze om digitaal te gaan op fiscaal vlak werd op die manier doorgetrokken naar het pensioendossier. Tevens ging de pensioendienst in op de suggestie van de Ombudsman Pensioenen om bij een speciale situatie waardoor ze verwachten heel wat telefoons hiervan melding te maken via een gesproken boodschap op de pensioenlijn 1765. Er werd melding gemaakt dat niet alle papieren fiscale fiches konden verstuurd worden ingevolge de coronacrisis. Het keuzemenu op de pensioenlijn 1765 werd aangepast. Via optie 4 waarbij men zelf het Rijksregisternummer moet invoeren, zonder dat men moet wachten tot men iemand aan de lijn krijgt, kan men een papieren fiscale fiche bekomen. Belangrijk is wel op te merken dat de fiscus van de pensioendienst in alle gevallen de gegevens op de fiscale fiche staan ontvangen heeft. De fiscale fiche dient dus enkel ter controle.

Tip 3 van de Ombudsman Pensioenen
Papieren fiscale fiche niet gekregen door problemen in de drukkerij ten gevolge van corona bel gratis 1765 en je krijgt de fiscale fiche

Wat kan de Ombudsman Pensioenen zoal doen voor gepensioneerden in het kader van de coronacrisis. Een paar voorbeelden:

*Een gepensioneerde die in het buitenland woont ontvangt in januari en februari 2020 (dus vlak voor het uitbreken van de coronacrisis) geen pensioen meer van de pensioendienst overzeese sociale zekerheid van de Rijksdienst voor sociale Zekerheid. In het kader van de controle op de onterechte betaling van pensioenen aan overleden personen werd hem een levensbewijs toegestuurd dat hij moest laten invullen bij een bevoegde lokale overheid (gemeente, ambassade, politie,..) teneinde aan te tonen dat hij nog in leven was. Gezien de coronacrisis zat hij geblokkeerd in een ander land. Door bemiddeling van de Ombudsman werd een foto van de gepensioneerde met zijn identiteitskaart en de krant van de dag in de hand aanvaard om het pensioen voorlopig opnieuw in betaling te stellen. Natuurlijk blijft vereist dat later- wanneer dit terug mogelijk is- het door de lokale overheid ingevulde levensbewijs moet nagestuurd worden, wat ook gebeurde.

*Een rustpensioen kan je niet samen genieten met een ziekte-uitkering. Een toekomstig gepensioneerde wenst zijn ziekte-uitkering stop te zetten om zo zijn rustpensioen te bekomen. Hiervoor diende hij een document ter bevestiging dat zijn ziekte-uitkering werd stopgezet te laten invullen bij zijn mutualiteit. De mutualiteit diende tevens te checken of er eventueel bedragen moesten teruggestort worden door de toekomstig gepensioneerde aan de mutualiteit indien hij reeds voor een periode van pensionering ziekte-uitkeringen zou gekregen hebben. Doch de toekomstig gepensioneerde kon de mutualiteit niet bereiken ingevolge de coronamaatregelen (quarantaine). Gezien de coronacrisis hanteert de pensioendienst een klantvriendelijke houding en neemt in dergelijke gevallen rechtstreeks contact op met de mutualiteiten. Doch vermits de mutualiteit niet snel schriftelijk bevestigde aan de pensioendienst dat de ziekte-uitkering was stopgezet werd na bemiddeling door de Ombudsman Pensioenen teneinde te vermijden dat de gepensioneerde niet zonder inkomen zou zitten, zijn rustpensioen onmiddellijk voorlopig betaalbaar gesteld. De schriftelijke bevestiging dat de ziekte-uitkering was stopgezet werd nadien nagestuurd.

Minister nam een aantal maatregelen om negatieve impact op pensioenen te vermijden

Tot slot brengt de Ombudsman Pensioenen nog onder de aandacht dat de Minister van Pensioenen een aantal maatregelen genomen heeft om een negatieve impact op pensioenen te vermijden in de strijd tegen corona.

Zo mag het beroepsinkomen dat iemand verwerft omdat hij deelneemt aan de strijd tegen het coronavirus van 1 maart tot 30 juni niet leiden tot de vermindering van zijn pensioen én mag gedurende deze periode een pensioen samen genoten worden met bepaalde sociale uitkeringen bekomen ten gevolge van corona: zo mag het pensioen samen genoten worden met werkloosheidsuitkeringen ten gevolge van corona. Ook mag het samen genoten worden met een ziekte-uitkering en een overbruggingsrecht ten gevolgde van corona. Al kunnen de bedragen van deze uitkeringen in bepaalde gevallen wel beperkt worden.

Bij de inkomensgarantie voor ouderen (een sociale bijstandsuitkering voor 65 plussers met een laag pensioen die maar over beperkte financiële middelen beschikken) wordt gedurende deze periode ook geen rekening gehouden met het beroepsinkomen dat iemand verwerft in de strijd tegen het coronavirus of met elke andere vergoeding als compensatie voor het verlies aan inkomsten of bijkomende kosten ten gevolge van corona.

Hoe de Ombudsman Pensioenen contacteren?

Voor klachten over jouw wettelijk pensioen die niet opgelost raken bij de pensioendiensten kan je aankloppen bij de Ombudsman Pensioenen via het e-mailadres klacht@ombudsmanpensioenen.be.

Schrijven kan je naar Ombudsdienst Pensioenen, WTC III, Simon Bolivarlaan 30 bus 5 te 1000 Brussel.


De impact van de coronacrisis op de pensioenvorming

Op woensdag 27 mei om 17 uur organiseert de KU Leuven het actualiteitscollege “De impact van de coronacrisis op de pensioenvorming”.

Eén van de gastdocenten is de Ombudsman Pensioenen, Tony Van Der Steen. Hij zal stilstaan bij de impact van de coronacrisis op de wettelijke pensioenen en de Inkomensgarantie voor ouderen. Tevens geeft hij toelichting bij een aantal klachten die hij als ombudsman ontving en die gelet op de coronacrisis nu weer actueel zijn.

Dit college kan gratis online via skype gevolgd worden. Inschrijving is mogelijk via deze link


Het corona-virus heeft ook gevolgen voor de werking van de Ombudsdienst Pensioenen.

Mondelinge afspraken op kantoor in Brussel en op de zitdag te Gent zullen voorlopig niet kunnen doorgaan.

Wij blijven uiteraard op werkdagen én van 09:00 tot 12:00 uur bereikbaar op het nummer +32 2 274 19 80.

Hebt u klachten in tweede lijn over de werking en de handeling van de wettelijke pensioenadministraties, dan krijgen we die liefst via het klachtenformulier op onze website ofwel via het e-mailadres: klacht@ombudsmanpensioenen.be

U kunt ook nog steeds schriftelijk bij ons terecht, doch de behandeling van een brief kan iets meer tijd in beslag nemen.


Het jaarverslag 2019 is er. Het werd in een nieuw kleedje gestoken.

Downloaden geheel of per hoofdstuk kan je hier.


2020corona

Coronavirus: ombudsmannen blijven tot uw dienst

De Belgische ombudsmannen herinneren u er aan dat hun diensten altijd voor u beschikbaar zijn.

Ons land, net als de rest van Europa en ook ver daarbuiten, beleeft momenteel een grote gezondheidscrisis.

Onze gewoontes zijn op hun kop gezet en onze levenswijze is veranderd door de sociale afzondering die de federale regering ons NOODZAKELIJKERWIJS oplegt.

Meer dan ooit nodigen alle ombudsmannen, net als alle overheden en de medische wereld, u uit om de maatregelen tegen de verspreiding van het virus nauwgezet te volgen.

Om op de hoogte te blijven van de evolutie van de situatie, raden wij u aan om regelmatig de website www.info-coronavirus.be/nl/ te raadplegen. Als u nog vragen heeft, kunt u bellen naar 0800 14 689. De lijnen zijn tijdens de week open tussen 8 uur en 20 uur en in het weekend tussen 10 uur en 20 uur.

De Belgische ombudsmannen herinneren u er ook aan dat hun diensten altijd voor u beschikbaar zijn. Hoewel beperkter en in de huidige moeilijke omstandigheden, ook zijn we aan huis gekluisterd, gaat het leven door en zorgen de openbare diensten ervoor dat ze beschikbaar blijven.

Als u een probleem ondervindt of in geval van een geschil, doe dan een beroep op de bevoegde ombudsman. Om de ombudsman te vinden die u kan helpen, ga naar www.ombudsman.be.

Blijf thuis en red levens! We rekenen op u!


KUlogo

lpr2020

Nieuwsbrief 2 Leergang Pensioenrecht 2019-2020

In de 2de Nieuwsbrief van het academiejaar 2019-2020 is te lezen hoe ingevolge de bemiddeling door de Ombudsman Pensioenen bij de berekening van het minimumpensioen als zelfstandige het RSVZ voortaan rekening houdt met de effectief bewezen beroepsloopbaan in plaats van de berekening van de loopbaan na toepassing van de berekeningsregels.

In het dossier dat de Ombudsman Pensioenen behandelde steeg het rustpensioen als zelfstandige door deze nieuwe interpretatie van de wetgeving van € 475,01 naar € 959,99 bruto per maand. Betrokkene ontving meer dan 3000 euro aan achterstallen.

De toelichting bij deze bemiddeling kunnen deze vinden op pagina 15 van het juridisch tijdschrift  van de KU Leuven: Nieuwsbrief 2 Jaargang 14lpr2020

Nieuwsbrief 1 Leergang Pensioenrecht 2019-2020

In de 1ste Nieuwsbrief van het academiejaar 2019-2020 is te lezen hoe als gevolg van de bemiddeling door de Ombudsman Pensioenen bij de Federale Pensioendienst de zorgvolmacht erkende wordt.

De toelichting bij deze bemiddeling kunnen deze vinden op pagina 20 van het juridisch tijdschrift  van de KU Leuven: Nieuwsbrief 1 Jaargang 14


KUlogo

Nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht 2018-2019

In de 4de en tevens laatste Nieuwsbrief van het academiejaar 2018-2019 bespreekt de Ombudsman de problematiek van het ambtshalve onderzoek van het rustpensioen werknemer voor persoenen die in het genot zijn van invaliditeitsuitkeringen.

De toelichting bij deze bemiddeling kunnen deze vinden in de Nieuwsbrief 4 Jaargang 13 op pagina 16 van het juridisch tijdschrift  van de KU Leuven “Nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht”.


Het jaarverslag 2018 is er.

Downloaden geheel of per hoofdstuk kan je hier.


KUlogo

Nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht 2018-2019

In de 3de Nieuwsbrief van het academiejaar 2018-2019 bespreekt de Ombudsman de problematiek van toekenning van de IGO aan een politiek vluchteling.

Zij die geïnteresseerd zijn in een juridische toelichting bij deze bemiddeling kunnen deze vinden in de Nieuwsbrief 3 Jaargang 13 op pagina 21 van het juridisch tijdschrift  van de KU Leuven “Nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht”.


Werkloze grenswerknemer ouder dan 65 jaar – werkloosheidsuitkeringen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018

De ouder dan 65-jarige in België wonende grensarbeiders die in Nederland werkten maar daarna werkloos werden, krijgen geen sociale uitkeringen meer in België. Maar ze hebben nog geen recht op hun pensioen dat door Nederland wordt uitbetaald. De pensioenleeftijd is daar vastgelegd op 66 jaar in 2018, in 2019 66 jaar en 4 maanden en verhoogt zo tot 67 jaar in 2021. Nadien wordt de pensioenleeftijd in Nederland vastgesteld in functie van de levensverwachting. Deze grensarbeiders riskeren zo om gedurende een periode tot maximum ongeveer twee jaar in een juridisch vacuüm terecht te komen, zonder pensioen of zonder werkloosheidsuitkering.

De Belgische federale Ombudsman, hierin gesteund door de Belgische Ombudsman Pensioenen en de Nederlandse Nationale Ombudsman, beval aan de continuïteit van de sociale rechten te vrijwaren.

De Belgische wetgeving op de werkloosheid werd aangepast. Een in België wonende volledig werkloze die minstens 15 jaar grenswerknemer was en die geen aanspraak kan maken op een buitenlands pensioen kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 na de leeftijd van 65 jaar werkloosheidsuitkeringen krijgen.

Een aantal werklozen die werkloosheidsuitkeringen willen ontvangen na de leeftijd van 65 jaar voor een periode vanaf 1 januari 2018 hebben reeds een Belgisch pensioen of een Nederlands pensioen uit de tweede pijler ontvangen. Deze staan uitbetaling van de werkloosheidsuitkering in de weg.

Werklozen kunnen na de maand volgend op deze waarin ze 65 geworden zijn met terugwerkende kracht werkloosheidsuitkeringen ontvangen indien ze met een attest van de pensioendienst/pensioeninstelling het bewijs leveren dat zij voor de betrokkene periode het pensioen integraal hebben terugbetaald.

Voor het Belgisch werknemers, zelfstandigen en ambtenarenpensioen kan dit attest bekomen worden bij de Federale Pensioendienst (FPD). Indien er problemen zouden zijn met het verkrijgen van het pensioenattest dan kan de Ombudsman Pensioenen gecontacteerd worden.


KUlogo

Nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht 2018-2019

In de 2de Nieuwsbrief van het academiejaar 2018-2019 bespreekt de Ombudsman de problematiek van de terugvorderingstermijn van een onrechtmatig ontvangen inkomensgarantie voor ouderen.

Wie een Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) geniet is verplicht aangifte doen van een verhoging van zijn bestaansmiddelen (zoals de verkoop of de schenking van een roerend of onroerend goed). Deze kunnen immers het bedrag van de IGO  beïnvloeden.  

Wanneer er geen aangifte van de verhoging van de bestaansmiddelen werd gedaan en de pensioendienst ontdekt dit, dan kunnen in principe de ten onrechte genoten IGO-bedragen van 3 jaar teruggevorderd worden.  

De Ombudsman Pensioenen ontving een klacht waarbij er uitzonderlijke omstandigheden waren (de beslissing waarbij de IGO werd toegekend en waarop de meldingsplicht vermeld stond was nooit verstuurd aan de IGO-genieter). Hierdoor wist de IGO-genieter niet, maar kon hij ook niet verweten worden te moeten weten dat hij de verhoging van zijn bestaansmiddelen moest aangeven. Hierdoor bekwam de Ombudsman in zijn bemiddeling dat de terugvordering van de ten onrechte genoten IGO-bedragen van 3 jaar herleid werd naar 6 maanden.

De Ombudsman Pensioenen wijst wel op het uitzonderlijk karakter van de klacht en roept iedereen die een IGO ontvangt op zich strikt aan zijn aangifteplicht te houden.

Zij die geïnteresseerd zijn in een juridische toelichting bij deze bemiddeling kunnen deze vinden in de Nieuwsbrief 2 Jaargang 13 op pagina 22 van het juridisch tijdschrift  van de KU Leuven “Nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht”.

 


KUlogo

Nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht 2018-2019

Bespreking door de Ombudsman Pensioenen in de 1ste Nieuwsbrief :
De Federale Pensioendienst doet een rechtzetting van een pensioenbeslissing met terugwerkende kracht ten gevolge van een eerdere fout die te wijten is aan een andere instelling van Sociale Zekerheid.

De volledige bespreking is te vinden op pagina 23 van het juridisch tijdschrift van de KU Leuven: "Nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht".


Het jaarverslag 2017 is er.

Downloaden geheel of per hoofdstuk kan je hier.


Voorstelling van het Jaarverslag 2017 op 7 mei 2018

2016front

De 1765-lijn bellen vanuit het buitenland: wees voorzichtig, het kan u duur komen te staan!?

Pensioenraming: nu of nooit?

Over-zeese pensioenen, berekeningen en betalingen over-tijd?

IGO: Attesten voor sociale tarieven en andere kortingen: automatiseren vanaf de ingangsdatum!!

Het nieuwe jaarverslag 2017
Lees de persmap

Belgische en Nederlandse ombudsmannen vragen samen snelle oplossing voor pensioen van grensarbeiders

benel2017

Heel wat grensarbeiders riskeren een aantal jaren zonder pensioen of uitkering omdat de Belgische en Nederlandse regering niet voldoende voorzienig waren. Daarop wezen zowel de Belgische Ombudsman Pensioenen, de Belgische federale Ombudsman als de Nationale Ombudsman uit Nederland. Ze vragen nu snel actie.

Deze vrijdag 29 september om 10u30 trokken de Belgische Ombudsman Pensioenen, de Belgische federale Ombudsman evenals de Nederlandse Nationale Ombudsman in de commissie Sociale Zaken van het Beneluxparlement samen aan de alarmbel van de respectievelijke parlementen en regeringen.

Juridisch vacuüm

65-jarige Belgische grensarbeiders die in Nederland werkten maar daarna werkloos werden, krijgen geen sociale uitkeringen meer in België. Maar ze hebben nog geen recht op hun pensioen, dat door Nederland wordt uitbetaald. De pensioenleeftijd is daar vastgelegd op 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2022. Deze grensarbeiders riskeren zo om gedurende ongeveer twee jaar in een juridisch vacuüm terecht te komen, zonder pensioen of sociale uitkering.

Voorzorgsprincipe niet gerespecteerd

Volgens de Belgische en de Nederlandse ombudsmannen hebben de twee lidstaten het voorzorgsprincipe niet gerespecteerd, terwijl ze zich wél bewust waren van het probleem. “Noch België, noch Nederland neemt maatregelen. De betrokken grensarbeiders weten dat ze in de problemen komen, maar kunnen niet reageren zolang ze geen beslissing krijgen. En dan is het te laat. Ze bevinden zich dus in een impasse."

Belemmering voor vrije verkeer van personen

Grensarbeiders werden indertijd nochtans door hun regering en door Europese programma’s aangemoedigd. Dit vacuüm vormt nu een belangrijk obstakel voor het vrije verkeer van personen.

Mogelijke oplossingen

België en Nederland moeten overleg plegen om snel tot een oplossing te komen.

In België zouden er uitkeringen kunnen komen voor grensarbeiders tot ze de wettelijke pensioenleeftijd uit het buitenland bereiken. In juli werd er een wetsvoorstel in die zin ingediend in het parlement. In Nederland zou er bijvoorbeeld een overbruggingsuitkering mogelijk zijn.

Op termijn moeten de Europese regels op elkaar afgestemd worden zodat de grensarbeiders hun sociale rechten kunnen behouden.

Meer info:
86.781 Belgen werken over de grens (bron RIZIV, 2016):
- 32.260 in Nederland
- 7.551 in Frankrijk
- 40.859 in Luxemburg
- 6.111 in Duitsland

Voorstelling van het jaarverslag 2016 door de Ombudsman Pensioenen aan de Commissie voor Sociale Zaken

comsoc

De Ombudsmannen hebben op dinsdag 13 juni 2017 het Jaarverslag werkingsjaar 2016 voorgesteld aan de Commissie voor Sociale Zaken.

De integrale tekst kunt u hier lezen.


De voorstelling van het jaarverslag 2016 door de Ombudsman Pensioenen aan de Pers en de overhandiging ervan aan de Minister voor Pensioenen


Het jaarverslag 2016 is er.

Downloaden geheel of per hoofdstuk kan je hier.


Voorstelling van het Jaarverslag 2016 op 7 april 2017

2016front

Sommige gepensioneerden kunnen nog pensioenrechten opbouwen na de ingangsdatum van hun eerste pensioen terwijl anderen deze mogelijkheid niet hebben. De Ombudsman Pensioenen beveelt aan om elke discriminatie met betrekking tot de opbouw van pensioenrechten weg te werken.

In betaling geven van pensioen na vrijlating uit de gevangenis

Berekening solidariteitsbijdrage

Wat deed de Ombudsman Pensioenen in 2016 ?

20 jaar oprichtingsbesluit

Lees de persmap
Het nieuwe jaarverslag 2016

Bepaalde overgangsmaatregelen om het vervroegd ambtenarenpensioen te kunnen bekomen zijn nu ook van toepassing op ex-ambtenaren

De Regering Michel verstrengde de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan (waar je onder de Regering Di Rupo in 2016 nog met pensioen kon op de leeftijd van 62 jaar met een loopbaan van 40 jaar, mag je volgens de maatregelen van de Regering Michel in 2019 maar op de leeftijd van 63 jaar met pensioen indien je een loopbaan van 42 jaar achter de rug hebt). De Regering voorzag echter wel in overgangsmaatregelen voor personen die de pensioenleeftijd naderen. Zo mag de vroegst mogelijke ingangsdatum voor ambtenaren, die in 2016 55 jaar of ouder zijn maximaal met 3, 2 of 1 jaar later liggen dan de vroegst mogelijke pensioendatum vastgesteld op basis van de regels uitgevaardigd door de Regering Di Rupo.

De persoon die een loopbaan heeft als werknemer/zelfstandige en ambtenaar (een zogenaamde gemengde loopbaan) krijgt twee pensioenen. Dit betekent dat de overgangsmaatregelen uit het werknemersstelsel (stelsel der zelfstandigen) worden toegepast op het pensioen als werknemer (zelfstandige) en de overgangsmaatregelen uit de openbare sector op het pensioen als ambtenaar.

De Ombudsman Pensioenen stelde vast dat de FPD de hogervermelde overgangsmaatregelen voor ambtenaren enkel toepaste wanneer de persoon nog werkzaam was als ambtenaar op het moment van zijn pensionering. Voor een persoon die eerder ambtenaar was en op het moment van zijn pensionering werkt als werknemer of zelfstandige paste de FPD de overgangsmaatregelen niet toe.

Dit had uiteraard een invloed op de datum waarop die persoon ten vroegste met pensioen kon gaan.

De Ombudsman Pensioenen meende dat deze werkwijze niet in overeenstemming was met de wil van de wetgever en vroeg aan de FPD om de overgangsmaatregelen voor het ambtenarenpensioen toe te passen op alle personen die nog aan de slag zijn, ongeacht of ze hun loopbaan eindigen als ambtenaar of niet.

De FPD stemt met deze visie in en past de overgangsmaatregelen nu ook toe op al deze ambtenaren.


Verhoging voor de gepensioneerden met een minimumpensioenen voor een volledige loopbaan. In december als eenmalige premie uitbetaald, vanaf januari 2017 opgenomen in het maandbedrag.

De Ombudsman Pensioenen ontvangt verschillende klachten van gepensioneerden die een minimumpensioen voor een volledige loopbaan (= 45 jaren) ontvangen. Zij denken dat hun minimumpensioen verminderd is vanaf januari 2017.
De Ombudsman Pensioenen kan hen gerust stellen. Hun pensioenbedrag is niet verminderd doch in tegendeel net vermeerderd.
De Pensioenminister besliste immers om vanaf 2016 voor gepensioneerden die een minimumpensioen ontvangen voor een volledige loopbaan (45 jaren) hun pensioen te verhogen met 0,7%. In december 2016 ontvingen zij de uitbetaling van deze 0,7% verhoging in de vorm van een eenmalige premie die betrekking heeft op het ganse jaar 2016. Vanaf januari 2017 wordt deze verhoging van 0,7 % per maand uitbetaald en dus in het maandelijks pensioenbedrag opgenomen.
De communicatie van de Federale Pensioendienst (het betalingsbericht verstuurd in januari 2017) is volledig correct doch blijkbaar niet echt duidelijk voor verschillende gepensioneerden.
Men moet immers om een correcte vergelijking te maken tussen het pensioenbedrag van januari 2017 en dit van december 2026 voor december 2016 rekening houden met het pensioenbedrag zonder de eenmalige premie die zij in december 2016 ontvingen.
Tevens werden in januari 2017 de bedrijfsvoorheffingsschalen aangepast. Hierdoor moet er vanaf januari 2017 op de pensioenen minder bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. Ook dit heeft voor sommigen van deze gepensioneerden een verhoging van het netto maandbedrag tot gevolg.


!!! Vereenvoudiging levensbewijzen!!!

Gepensioneerde ambtenaren die in het buitenland wonen en van wie het pensioen op een buitenlandse rekening gestort wordt moeten ELKE MAAND een levensbewijs overmaken om hun pensioen te kunnen ontvangen.

De Ombudsman Pensioenen krijgt regelmatig klachten over deze zware verplichting. Hij heeft dit in zijn Jaarverslag 2015 uitvoerig besproken.

Het leven van deze gepensioneerden zal echter veranderen!

Ter gelegenheid van de fusie van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) met de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) tot de Federale Pensioendienst (FPD) zal aan verschillende commentaren van de Ombudsman Pensioenen tegemoet gekomen worden: een harmonisatie van deze betalingsvoorwaarde zal (eindelijk) realiteit worden.

Deze gepensioneerden zullen binnenkort een brief ontvangen waarin zal vermeld worden dat ze niet langer maandelijks maar slechts JAARLIJKS aan deze verplichting moeten voldoen, net als de gepensioneerde werknemers en zelfstandigen die ook in het buitenland wonen en van wie het pensioen eveneens op een buitenlandse rekening wordt gestort!

Een gedetailleerde analyse van deze problematiek kan u lezen in het Jaarverslag 2015 van de Ombudsdienst Pensioenen op pagina 62- 68.

(26 april 2016)

De voorstelling van het jaarverslag 2015 door de Ombudsman Pensioenen aan de Pers en de overhandiging ervan aan de Minister voor Pensioenen


Voorstelling van het Jaarverslag 2015 op 19 april 2016

Bijdrage aan de strijd tegen de armoede bij gepensioneerden: Onderzoek in zoveel mogelijk gevallen automatisch de pensioenrechten en de inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

Onderzoek de IGO op meerdere tijdstippen automatisch en organiseer een grootschalige mediacampagne zodat zoveel mogelijk 65-plussers weten dat ze niet in armoede moeten leven

Aanbeveling van de Ombudsman Pensioenen: onderzoek het pensioen als uit de echtgescheiden echtgenoot in zoveel mogelijk gevallen automatisch

Suggestie van de Ombudsman Pensioenen: hou rekening met gemengde loopbaan bij bepalen ingangsdatum overlevingspensioen

Gepensioneerde ambtenaren kunnen in de toekomst net zoals gepensioneerde werknemersen zelfstandigen een kwijtschelding van hun pensioenschuld aanvragen wanneer het financieel moeilijk wordt

Lees de persmap
Het nieuwe jaarverslag 2015

Pensioenprobleem? Ontmoet de Ombudsdienst Pensioenen in Antwerpen!

Zondag 17 april viert de Ombudsdienst Pensioenen mee met de Ombudsvrouw van Stad Antwerpen.

25


Tijdens het evenement “De Ombudsvrouw trakteert”, dat van 13 tot 16 uur op het De Coninckplein te Antwerpen doorgaat, kunt u kennis maken met de Ombudsdienst Pensioenen.

Heeft u een klacht over uw pensioen als werknemer, zelfstandige of ambtenaar, de inkomensgarantie voor ouderen of de werking van de pensioendiensten? En heeft u hiervoor al contact genomen met uw pensioendienst, maar zonder resultaat? Breng dan een bezoekje aan de Ombudsman Pensioenen. Hij helpt u graag verder.


Op 1 april 2016 fusioneerden de RVP en de PDOS om samen de Federale Pensioendienst (FPD) te vormen.

Lees meer over de fusie op de website van de federale pensioendienst.


KUlogo Leergang Pensioenrecht 2016

In de 3de Nieuwsbrief van het academiejaar 2015-2016 bespreekt de Ombudsman de problematiek van de pensioenopbouw voor het zelfstandige pensioen ingeval er vrijstelling van sociale bijdragen verleend werd.

Lees hier de derde nieuwsbrief.


21 januari 2016 - persvoorstelling van de pensioenmotor door de pensioendiensten

Tijdens de voorstelling van het jaarverslag 2013 van de Ombudsdienst Pensioenen op 25 maart 2014 waarschuwde de Ombudsman Pensioenen de toekomstig gepensioneerden met een gemengde loopbaan dat ze er rekening mee dienden te houden dat de vroegst mogelijke ingangsdatum van het pensioen in alle pensioenstelsels (werknemer, ambtenaar, zelfstandige) niet steeds dezelfde is.

Zie persmap van 25 maart 2014 pagina 3 en 4

De Ombudsdienst Pensioenen ontving dan ook een aantal klachten van mensen met een gemengde loopbaan die eerst ambtenaar waren en nadien werknemer. Nadat ze de pensioenbeslissing van PDOS (Pensioendienst voor de Overheidssector) hadden ontvangen waarin hen gemeld werd dat ze met vervroegd pensioen konden gaan, dienden zij hun ontslag bij hun werkgever in. Even later ontvingen deze mensen een beslissing van de Rijksdienst voor Pensioenen waarin hen meegedeeld werd dat ze pas één of meerdere jaren later hun privé-pensioen vervroegd konden krijgen. Deze personen moesten dus een aantal jaren rondkomen met enkel hun ambtenarenpensioen. Zij waren niet op de hoogte dat de vroegst mogelijke ingangsdatum in verschillende pensioenstelsels (ambtenaar, werknemer, zelfstandige) niet steeds dezelfde is.

De pensioendiensten hebben gehoor voor dit probleem. Vandaag is de website Mypension.be aangevuld met de mogelijkheid de vroegste mogelijke pensioendatum per pensioenstelsel te raadplegen.De Ombudsman Pensioenen is erg verheugd over deze aanvulling op de website Mypension.be: zo weten meer gepensioneerden dat de vroegste mogelijke ingangsdatum van hun pensioen per stelsel kan verschillen. 2016 motor


Garantiemaatregelen voor mensen die in een uittredingsregeling zaten in het werknemersstelsel overgenomen voor de ambtenarenpensioenen: Ombudsman Pensioenen dicht het “pensioengat” voor mensen met een gemengde loopbaan

Mijnheer Van Geel met een gemengde loopbaan(begonnen als vastbenoemd ambtenaar, nadien werknemer) bevond zich reeds vóór de aankondiging van de pensioenhervorming van de regering Di Rupo ( zijnde 28/11/2011) in een uittredingsregeling na afloop waarvan hij zijn vervroegd pensioen zou kunnen opnemen (voldeed aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden van voor de pensioenhervorming).

De pensioenhervorming van de regering Di Rupo heeft de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen echter verstrengd vanaf 2013 (in 2013: 40 loopbaanjaren vereist op 60 jaar).

Toen mijnheer Van Geel op 21 februari 2013 60 jaar werd, wou hij met ingang van 1 maart 2013 op pensioen gaan. Doch door de pensioenhervorming voldeed hij niet meer aan de leeftijds- en loopbaanbaanvoorwaarden om op 1 maart 2013 met pensioen te gaan. Hij zou normaal moeten wachten tot 2016 (wanneer hij 62 jaar werd en wel aan de voorwaarden van 40 loopbaanjaren zou voldoen). De uittredingsmaatregel stopte ook. Hij zou dus in een "pensioengat" vallen.

Teneinde deze categorie van personen niet in een "pensioengat" te doen vallen werd door de Regering Di Rupo voorzien in garantiemaatregelen. Vermits mijnheer Van Geel voor de aankondiging van de pensioenhervorming Di Rupo (die plaats vond op 28/11/2011) reeds in een uittredingsregeling overeengekomen in een overeenkomst met zijn werkgever in het kader van een CAO zat, buiten het conventioneel brugpensioen, mocht hij toch zijn werknemerspensioen krijgen volgens de regels van voor de pensioenhervorming (dus op 60 jaar vermits hij reeds een loopbaan had van 35 jaar)

Doch voor zijn ambtenarenpensioenen was deze garantiemaatregel omdat hij zijn loopbaan beëindigd had als werknemer niet voorzien. Voor de ambtenarenpensioenen waren dergelijke garantiemaatregelen enkel voorzien voor personen die in een uitstapregeling voor ambtenaar zaten.

Betrokkene diende een klacht in bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen merkte op dat de garantiemaatregelen enkel voorzien zijn voor het pensioenstelsel waarin de loopbaan eindigt. Hierdoor moeten gepensioneerden met een gemengde loopbaan (ambtenaar-werknemer) die eindigt als werknemer en die een garantiemaatregel genieten voor hun werknemerspensioen soms gedurende enkele jaren verder leven zonder hun ambtenarenpensioen te kunnen opnemen. Dit is problematisch, zeker nu meer en meer gepensioneerden een gemengde loopbaan hebben.

Verder merkte de Ombudsman Pensioenen op dat ondanks dat het een gegeven is dat de loopbaanmaatregelen verschillend zijn in de privé sector en in de openbare sector, het verschil hier niets te maken had met de eigenheid van de pensioenstelsels. Het betreft hier garantiemaatregelen voor personen die reeds vervroegd zijn uitgetreden. De Ombudsman Pensioenen constateert verder dat de RVP (die de werknemerspensioenen berekent) een soepele houding heeft aangenomen door de garantiemaatregelen uit de openbare sector- weliswaar zonder uitdrukkelijke wettelijke bepaling hieromtrent- over te nemen voor de werknemerspensioenen. De Ombudsman Pensioenen kaartte deze problematiek aan in zijn jaarverslag 2014 en riep de bevoegde instanties op om bij wijzigingen in de wetgeving meer rekening te houden met de invloed van de in één pensioenstelsel genomen overgangsmaatregelen (en zeker voor een garantiemaatregel) op de andere pensioenstelsels.

Deze oproep viel niet in dovemans oren. De heer Bacquelaine, Minister van Pensioenen, antwoordde op een parlementaire vraag van Sonja Becq dat hij aan de Pensioendienst voor de Overheidssector (die de overheidspensioen berekent) de opdracht gegeven heeft voor de ambtenarenpensioen ook een garantiemaatregel toe te passen voor personen die in een uittredingsregeling in het werknemersstelsel zitten. PDOS heeft nu een formele beleidsuitspraak die toelaat de nodige souplesse aan de dag te leggen- wat voordien niet het geval was- en zal dit ambtshalve uitvoeren bij alle gekende dossiers. Iedereen die zich in deze situatie bevindt kan ook een herzieningsaanvraag indienen bij PDOS. De gepensioneerde valt hierdoor niet meer langer in een pensioengat.


De Ombudsman Pensioenen stond tot uw dienst op de beurs in het kader van de seniorenweek te Gent.

De Ombudsman Pensioenen vertoefde er in het aangenaam gezelschap van de Ombudsvrouw van stad Gent en OCMW.

beurstpu

Hebt u de beurs gemist en hebt u nog opmerkingen en/of klachten over uw pensioen?

Dan kunt u in Gent bij ons terecht. De Ombudsman heeft namelijk elke laatste vrijdag van de maand zidag in de kantoren van de Ombudsvrouw. Maak wel eerst een afspraak op het telefoonnummer 09 266 55 00 of e-mail ombudsvrouw@gent.be.

Klik hier voor bijkomende info.


KUlogo Leergang Pensioenrecht 2016

In de 2de Nieuwsbrief van het academiejaar 2015-2016 bespreekt de Ombudsman een bemiddeling die ertoe geleid heeft dat de garantiemaatregelen voor het vervroegd pensioen als werknemer ook overgenomen werden in het ambtenarenpensioenstelsel.

Lees hier de tweede nieuwsbrief.


Ombudsman Pensioenen staat tot uw dienst op de beurs in het kader van de seniorenweek te Gent.

Op dinsdag 17 november vindt van 10 tot 18 uur in Silverhome, ICC Citadelpark, Van Ruysselberghedreef 2 te Gent in het kader van de Seniorenweek een beurs voor zelfstandig thuiswonen op latere leeftijd plaats.

beurs

Op deze beurs wordt een mix van lifestyle, vrijetijdsbesteding, technologie, zorg, ondersteuning, mobiliteit, pensioenen.. voor 55 plussers aangeboden. De inkom is gratis.

De Ombudsman Pensioenen zal ook aanwezig zijn. Wil u kennismaking met de werking van de Ombudsdienst Pensioenen of heeft u een klacht over uw pensioen als werknemer, zelfstandige of ambtenaar, de inkomensgarantie voor ouderen of de werking van de pensioendiensten en heeft u geen voldoening bekomen bij de pensioendienst, dan kun u met deze klacht terecht bij de Ombudsman Pensioenen.


De Ombudsman Pensioenen zoekt een secretariaatsmedewerker 2.0 (m/v)
en een ombudsmedewerker 2.0 (m/v).

De Ombudsdienst Pensioenen onderzoekt klachten over de wettelijke pensioenen en over de werking van de pensioendiensten, bemiddelt tussen de burger en de pensioendiensten en streeft verzoening na.
De Ombudsman Pensioenen zoekt een secretariaatsmedewerker die graag het visitekaartje wordt van de Ombudsdienst Pensioenen.
candidate
Verder zoekt hij een ombudsmedewerker die ervan droomt zijn werkdag af te sluiten met een goed gevoel omdat hij gepensioneerden geholpen heeft met een aanslepend probleem of hun vertrouwen in de pensioendiensten heeft hersteld.
Eén van beide functies (afhankelijk van de ingediende kandidaturen) wordt onmiddellijk ingevuld. Voor de andere wordt een werfreserve aangelegd.

secretariaatsmedewerker 2.0 (m/v)

Je taken:

Je bent het visitekaartje van de Ombudsdienst Pensioenen. Met een glimlach zorg je voor het onthaal van de klanten van de Ombudsdienst.

Je behandelt de inkomende telefoons met de nodige professionaliteit. Verder help je jouw collega’s door hen administratieve en organisatorische steun te bieden.

Je volgt eveneens de pensioenactualiteit op.

Je profiel:

Je bent een vast benoemd federaal ambtenaar met een universitair, hogeschool of middelbaar onderwijs diploma die gepassioneerd is door secretariaatswerk. Enige ervaring is een pluspunt.

Je vlot kunnen uitdrukken in het Nederlands en Frans is een must.

Tevens ben je een positief ingestelde, hulpvaardige, sociale en oplossingsgerichte teamplayer.

Je kent en gebruikt vlot verschillende sociale media.

Je bent een planner met een grondige kennis van MS office die geboeid is om kennis op te doen van de pensioenmaterie.

ombudsmedewerker 2.0 (m/v)

Je taken:

Je bent gepassioneerd om pensioenklachten te behandelen.

Je verzorgt mee de redactie van het jaarverslag van de Ombudsdienst Pensioenen (waarin de meest markante klachten, verbetervoorstellen aan de pensioendiensten en aanbevelingen aan de wetgever worden opgenomen). Verder stroop je de mouwen op om mee te werken aan de goede werking van de Ombudsdienst Pensioenen (onder andere op het vlak van organisatie, kennismanagement, informatica, boekhouding, communicatie,...).

Je profiel:

Je bent ofwel een vast benoemd federaal ambtenaar met een universitair of hogeschooldiploma (bij voorkeur in de sociaalrechtelijke sector) die bereid is op korte termijn zich te ontwikkelen tot pensioenexpert indien je dit nog niet bent.

Ofwel heb als vast benoemd federaal ambtenaar een diploma middelbaar onderwijs: dan dien je gepokt en gemazeld te zijn in minstens één pensioenstelsel (werknemers zelfstandigen of ambtenaren) evenals bereid te zijn de andere pensioenstelsels zeer grondig onder de knie te krijgen.

Je bent een sociaal voelende, klantgerichte teamplayer.

Je verzekert de aanwezigheid van de Ombudsdienst Pensioenen via de sociale media op het web.

Ons aanbod

Een toffe werkomgeving in een klein gemotiveerd team.

Onze bedrijfscultuur is dynamisch en motiverend waardoor je een grote autonomie krijgt in het uitvoeren van jouw taken.

Een individueel bureau op de 27ste verdieping van het WTC 3 gebouw, vlak gelegen bij het Noordstation, met prachtig zicht op de skyline van Brussel.

De Ombudsmedewerker mag één dag per week vanuit zijn woonkamer, keuken of bureau thuis werken. Hiervoor krijg je 20 euro per maand extra.

Een actief opleidingsbeleid. Voor de ombudsmedewerker een soepel uurrooster weliswaar met regelmatige permanenties (9 tot 17 uur).

De secretariaatsmedewerker zorgt voor een continuïteit op het secretariaat van 9 tot 17 uur.

Bedrijfsrestaurant

Een maandelijkse premie variërend van 82,66 euro bruto tot 176,09 euro per maand (afhankelijk van het niveau als federaal ambtenaar).

Deelnemingsvoorwaarden:

Nieuwsgierig geworden naar de concrete inhoud van deze vacatures, Bekijk hier de officiële voorwaarden of bel (02 274 19 80) ons gerust voor bijkomende informatie.

Wil jij ook deel uitmaken van ons dynamisch team of opgenomen worden in de wervingsreserve? Aarzel dan zeker niet uw sollicitatie in te dienen en dit uiterlijk tot 23 november 2015.


KUlogo Leergang Pensioenrecht 2016

In de 1ste Nieuwsbrief van het academiejaar 2015-2016 bespreekt de Ombudsman een bemiddeling die aantoont dat een administratieve vergissing ook kan bestaan uit een nalatigheid bij het onderzoek van het pensioendossier.

Lees hier de eerste nieuwsbrief.


De Ombudsman Pensioenen nam deel aan het IXde congres van de AOMF

Canada

De AOMF groepeert de ombudsmannen en de ombudsdiensten in de francofone wereld.

Het IXde congres ging door van 13 tot 15 oktober 2015 te Québec. De centrale thema’s die behandeld werden waren “goed bestuur” en “integriteit”.

Tijdens dit congres vond een workshop over het gebruik van de sociale media door de ombudsmannen.

Tevens is een dergelijk congres een ideale aangelegenheid om ervaringen tussen de verschillende ombudsmannen uit te wisselen.


Op 16 juli 2015 heeft de Ombudsdienst Pensioenen een delegatie van “ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting” ontvangen.

Deze ervaringsdeskundigen hebben allen zelf ondervonden wat armoede en uitsluiting betekent. Zij stellen nu hun ervaring ter beschikking aan verschillende diensten om deze instellingen te helpen bij het verbeteren van hun onthaal en het contact met dit kwetsbare publiek. Ook de pensioendiensten maken hiervan gebruik.

Voor elke Ombudsdienst en zeker ook voor de Ombudsdienst Pensioenen is het een constante uitdaging om te waken over een zo laag mogelijke toegangsdrempel. De Ombudsdienst Pensioenen is dan ook permanent op zoek naar mogelijkheden die hem toelaten de zwaksten en minstbedeelden in onze maatschappij te bereiken.

ervd 2015

De ontmoeting met de ervaringsdeskundigen schrijft zich in deze context in en had tot doel kennis te maken met deze deskundigen en de mogelijkheden tot samenwerking en synergie te onderzoeken.

Verschillende mogelijkheden werden onderzocht : het vergezellen en de aanwezigheid van een ombudsman of één van zijn medewerkers tijdens de permanenties van de ervaringsdeskundigen, deelnemen aan werkgroepen, … Deze mogelijkheden lijken zeer pertinent voor de ervaringsdeskundigen en passen volledig in hun doelstellingen en hun werkwijze.

Er werd reeds een afspraak vastgelegd tussen de ervaringsdeskundige en zowel de Nederlandstalige als de Franstalige ombudsman om verder kennis te maken.

Hieronder vindt u nog enkele documenten en interessante links :

Het rapport “Homère”, geschreven door Olivier en zijn collega Fabienne Lasselin, ervaringsdeskundige toegewezen aan de FOD Binnenlandse zaken te Gent aangaande het referentieadres.

Een document met een beschrijving van de ervaringsdeskundige toegewezen aan de RVP.

De link naar de webpagina van de POD betreffende de ervaringsdeskundige: http://www.mi-is.be/be-nl/de-pod-maatschappelijke-integratie/ervaringsdeskundigen-een-methodologie-die-bijdraagt-aan-de-armoede

U kunt hier ook nog een film bekijken die hierover gemaakt werd door de POD :


Donderdag 25 juni 2015 hebben de Ombudsmannen Pensioenen mevrouw Anne Eastwood, ombudsvrouw van Monaco, en mevrouw Cécile Vacarie-Bernard, adjunct-ombudsvrouw van Monaco, voor een werkbezoek ontvangen.

20150625

Tijdens de ontmoeting werd de Ombudsdienst Pensioenen voorgesteld (organisatie, bevoegdheden, werking,..). Deze voorstelling is uitgemond in een verrijkende wederzijdse uitwisseling van gedachten.


Op 12 mei 2015 hebben de Ombudsmannen Pensioenen in de Commissie Sociale Zaken van het parlement uitgebreid toelichting gegeven bij het Jaarverslag 2014. Tevens hebben zij geantwoord op de vragen en opmerkingen van de commissieleden.

CSZ JV 2014

Volgende punten kwamen onder andere aan bod:

gebrek aan garantiemaatregelen om het recht op vervroegd pensioen te vrijwaren voor zij die in een vervroegde uittredingsprocedure zitten en een gemengde loopbaan hebben,

problemen met de uitwisseling van gegevens dienstig voor de pensioenberekening tussen de Europese landen,

betalingswijze van het overheidspensioen,

opheffing van het cumulatieverbod van een ziektepensioen in het ambtenarenstelsel met een ziekteuitkering,

toekenning van schadevergoeding wanneer de pensioendienst een fout gemaakt heeft,

termijnen in het Handvest van de Sociaal verzekerde niet aangepast voor vragen in verband met de betaling van het pensioen,

verschil van tijdstip tot wanneer bedrijfsvoorheffing wordt terugbetaald tussen de verschillende pensioendiensten.

De volledige uiteenzetting van de Ombudsmannen vindt u hier.


Bekijk hier een korte samenvatting van de voorstelling van het jaarverslag door de Ombudsman Pensioenen aan de Pers en de overhandiging ervan aan de Ministers


Voorstelling van het Jaarverslag 2014 op dinsdag 21 april 2015

JV2014

Betaling van het pensioen voor iedereen op rekening? Makkelijker gezegd dan gedaan

Eind van het jaar teveel bedrijfsvoorheffing ingehouden Geen zorgen – U krijgt deze terug … maar na meer dan één jaar Gemengde loopbaan: u krijgt de teveel ingehouden bedrijfsvoorheffing wellicht terug op een verschillende datum. En dit alles zonder al te veel uitleg

Meer dan 37.000 gepensioneerden met een gemengde loopbaan (werknemer- ambtenaar) minder vakantiegeld in 2014. Quid 2015?

Toepassing van het Only once principe. Laat toe de schuld te verminderen of te annuleren

Vrijstelling van sociale bijdragen = Vrijstelling van pensioen?

Zelfde minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen vanaf augustus 2016

Lees de persmap
Lees het nieuwe jaarverslag 2014

KUlogo Leergang Pensioenrecht leergang 2014

Bij de berekening van de IGO wordt dankzij de bemiddeling van de Ombudsman Pensioenen het referentieadres niet langer met samenwoonst gelijkgesteld.

Hierdoor verliest of ziet een gepensioneerde zijn IGO niet meer verminderd worden wanneer hij om iemand te helpen deze toelaat zijn referentieadres bij hem te vestigen.

In het juridisch tijdschrift "Nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht"  geeft de Ombudsman Pensioenen een juridische toelichting bij dit dossier: 

Lees hier de 3de nieuwsbrief.


Op dinsdag 21 april 2015 organiseert de Ombudsdienst Pensioenen een persconferentie naar aanleiding van de presentatie van het Jaarverslag 2014.

Bij deze gelegenheid zal het Jaarverslag officieel overhandigd worden aan de bevoegde Ministers.

De uitnodiging voor de persconferentie samen met een voorsmaakje kunt u hier bekijken:

Uitnodiging


Op 30 maart 2015 zijn de Ombudsmannen voor Pensioenen uitgenodigd geweest door Elke Sleurs, Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid.

Tijdens dit onderhoud hebben de Ombudsmannen nadere toelichting gegeven bij een aantal suggesties en aanbevelingen uit hun Jaarverslagen waarbij de problematiek van armoedebestrijding bij gepensioneerden aan bod kwam.

bezoek Sleurs

Aangaande de non take up van sociale rechten werd toelichting geven over de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) . Wanneer de IGO geweigerd werd op 65 jaar, kan door een wijziging van de financiële situatie de gepensioneerde 65-plusser later misschien wel aanspraak maken op de IGO. In deze gevallen kan de IGO enkel op vraag toegekend worden.

Helaas stellen de Ombudsmannen vast dat bij verschillende gepensioneerden ten onrechte het idee leeft dat eens er een beslissing over de IGO genomen is, deze definitief is. Een periodiek automatisch onderzoek of een grootschalige mediacampagne kunnen hier soelaas brengen.

In de beleidsnota van Elke Sleurs, Staatssecretaris voor armoedebestrijding, van 13 november 2014 staat vermeld : ”Eén of een aaneenschakeling van gebeurtenissen, kunnen soms leiden tot armoede. Echtscheiding is één van de meest voorkomende oorzaken van incidentele armoede.”

De Ombudsmannen merkten op dat het recht op een pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot momenteel enkel ambtshalve onderzocht wordt als de betrokkene op het ogenblik van de echtscheiding een pensioen als feitelijk gescheiden echtgenoot krijgt. De Ombudsmannen Pensioenen bevelen dan ook aan om het recht op een pensioen als uit de echtgescheiden echtgenoot ook ambtshalve te onderzoeken voor wie enkel een rustpensioen krijgt op het moment van de overschrijving van de echtscheiding in het bevolkingsregister. Vele gescheiden gepensioneerden weten immers niet of en onder welke voorwaarden zij aanspraak kunnen maken op een pensioen als uit de echtgescheiden echtgenoot.

Verder kwam de niet toegang tot sociale rechten aan bod. Uit het onderzoek van de klachten over het minimumpensioen hebben de Ombudsmannen vastgesteld dat zelfs een voldoende lange loopbaan niet altijd een garantie is voor een recht op het minimumpensioen (Jaarverslag Ombudsdienst Pensioenen 2009, p. 110 e.v.)

De voorwaarden om een minimumpensioen te bekomen zijn verschillend in de verschillende stelsels (zelfstandige, werknemer, ambtenaar). Zo houdt men voor het minimumpensioen als zelfstandige en werknemer geen rekening met gewerkte jaren als ambtenaar en omgekeerd. De Ombudsmannen deden de suggestie om alle gewerkte jaren in om het even welke hoedanigheid mee te laten tellen om na te gaan of iemand aanspraak maakt op een minimumpensioen.


De ombudsmannen van de Benelux-landen willen meer aandacht voor grensoverschrijdende aspecten van klachten

Op 16 maart 2015 hebben de institutionele (parlementaire en sectoriële) ombudsmannen van de Benelux-landen elkaar voor de tweede maal sinds 2014 ontmoet. Dit overleg vond plaats op het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie te Brussel.

benelux 1

Naast de Nederlandse, Luxemburgse en Belgisch parlementaire federale ombudsmannen, waren ook de Ombudsdienst van het Benelux-parlement, de Vlaamse Ombudsdienst, de Ombudsdienst van het Waalse Gewest en de Franstalige Gemeenschap, de Ombudsdienst van de Duitstalige Gemeenschap alsook van de Belgische Ombudsdienst Pensioenen aanwezig.

Doel van de vergadering was om de grensoverschrijdende aspecten in beeld te krijgen. Tijdens de bespreking bleek dat er vooral rond arbeidsmobiliteit en uitbetalingen van pensioenen klachten zijn van burgers. Vervolgafspraken werden gemaakt om tijdens een volgend overleg dieper in te gaan op één van deze thema’s.

Benelux2

De Ombudsdienst Pensioenen sprak er over de kosten verbonden aan de betaling van het Belgisch pensioen in Nederland met een cheque in plaats van op rekening, de inhouding van de solidariteitsbijdrage op een Belgisch pensioen in een ander land van de Europese Unie. Ook de impact van de Nederlandse pensioenhervormingen (de vervanging van de tegemoetkoming AOW door achtereenvolgens de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen en de Inkomensondersteunende Uitkering) op het Belgische pensioensupplement als grensarbeider en de betaling van de Belgische overheidspensioenen in het buitenland kwamen aan bod.

De ombudsdiensten ervaren het als zeer nuttig om in Benelux-kader samen te komen om hun signaalfunctie in regionaal verband te versterken. Mevrouw Maya Detiège, voorzitster van het Benelux-parlement, stelde dan ook voor om dit overleg structureel te verankeren in de werking van het Benelux-parlement.


De gevolgen van de wet van 28 juni 2013 - signaalfunctie van de Ombudsdienst Pensioenen

De wet van 28 juni 2013 verbiedt het samen genieten van een rustpensioen en een vervangingsinkomen in alle pensioenstelsels. Ook een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid mag bijgevolg niet meer samen genoten worden met een mutualiteits- of werkloosheidsuitkering .

Dit levert problemen op voor mensen die deeltijds werken als werknemer en deeltijds als ambtenaar. Op het moment dat zij ziek of werkloos worden genoten zij vroeger de mutualiteits- of werkloosheidsuitkering samen met het ziektepensioen. Dit kan ingevolge de wet van 28 juni 2013 niet meer vanaf 1 september 2013 en leidt tot grote financiële problemen bij deze gepensioneerden.

De Ombudsman Pensioenen vervult een signaalfunctie: in de klachtendossiers leest hij dagelijks over de moeilijkheden waarmee mensen worstelen als zij met pensioen zijn, waar het misloopt, wat de hindernissen zijn. Dit probleem signaleerde de Ombudsman Pensioenen op 1 december 2014 aan de Minister van Pensioenen.

De Minister van Pensioenen heeft oor voor de problemen van de gepensioneerden aangekaart door de Ombudsman Pensioenen. In antwoord op parlementaire vragen (pagina 1 - 4) in de Commissie Sociale Zaken antwoordde de Minister van Pensioenen dat hij met prioriteit maatregelen genomen om een halt aan deze situatie toe te roepen omdat er een sociaal probleem ontstaat.

De Minister gaf aan PDOS instructies opdat de uitbetaling van de pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid in de toekomst niet meer kan worden geschorst in het geval van een cumulatie met een mutualiteits- of werkloosheidsuitkering en de terugbetaling van de reeds betaalde pensioenuitkeringen niet meer wordt gevorderd. Anderzijds heeft hij de PDOS verzocht om dringend een ontwerptekst op te stellen met volledige terugwerkende kracht ter beëindiging van dit cumulatieverbod. De aanneming van de tekst zal tot gevolg hebben dat de cumulatie van een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid met een mutualiteits- of werkloosheidsuitkering weer wordt toegelaten.

Het zal echter nog enkele maanden duren vooraleer de wet werkelijk gepubliceerd wordt. Derhalve vroeg de Ombudsman in zijn bemiddeling de pensioenen die wegens cumulatie met een mutualiteits- of werkloosheidsuitkering reeds geschorst zijn ook opnieuw betaalbaar te stellen. PDOS antwoordde dat hij van de Minister de toelating gekregen heeft om deze geschorste pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid terug betaalbaar te stellen.

Dit zal gebeuren vanaf betaling op 31 maart voor de pensioenen die betaalbaar zijn op de laatste werkdag van de maand en op 1 april 2015 voor de pensioenen die betaalbaar zijn in de eerste maandhelft. De terugbetaling van de reeds teruggevorderde pensioenbedragen zal plaats vinden op het moment van de publicatie van de nieuwe wet.


KUlogo Leergang Pensioenrecht leergang 2014

In de "nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht" verschijnt elke keer een korte juridische toelichting van de hand van de Ombudsman Pensioenen bij een interessant dossier.

Lees hier de 2de nieuwsbrief.

De bijdrage van de Ombudsman handelt deze keer over: "De schade geleden door laattijdige regularisatie van studieperiode zonder juridische procedure wordt vergoed door het RSVZ ".


De maandelijkse zitdag van de Ombudsman Pensioenen in de kantoren van de Ombudsvrouw van 't stad Gent in de kijker in het tweemaandelijks infomagazine "WIJS" van de lokale dienstencentra .

wijs


KUlogo Leergang Pensioenrecht leergang 2014

De leergang pensioenrecht 2014 - 2015 is van start gegaan.

In de "nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht" verschijnt elke keer een korte juridische toelichting van de hand van de Ombudsman Pensioenen bij een interessant dossier.

Lees hier de 1ste nieuwsbrief.

De bijdrage van de Ombudsman handelt deze keer over: "de retroactieve hervorming van de wetgevingen betreffende de overlevingspensioenen waardoor voortaan in alle pensioenstelsels vanaf hetzelfde tijdstip met de wettelijke samenwoning rekening gehouden wordt".


logo ULLeergang Pensioenrecht 2013-2014

In het juridisch tijdschrift "nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht" verschijnt elke keer een korte juridische toelichting van de hand van de Ombudsman Pensioenen bij een interessant dossier.

Lees hier de 6de nieuwsbrief.

De Ombudsman beschrijft de problematiek over de betaling van een pensioen via bankcheque door de Rijksdienst voor Pensioenen in Nederland.


logo ULLeergang Pensioenrecht 2013-2014

In het juridisch tijdschrift "nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht" verschijnt elke keer een korte juridische toelichting van de hand van de Ombudsman Pensioenen bij een interessant dossier.

Lees hier de 5de nieuwsbrief.

De Ombudsman beschrijft de problematiek in verband met de wijziging van de wetgeving in verband met de gevolgen van een beroepsactiviteit op de pensioenbetaling in de regeling der zelfstandigen.


Viering 15 jaar Ombudsdienst Pensioenen

De Ombudsdienst heeft zijn vijftiende verjaardag gevierd met een colloquium “Pensions ombudsmen facing the future” in Brussel op 12 juni 2014.

Bijna 100 mensen hebben het evenement bijgewoond.

Colloquium groep

Eminente sprekers hebben er het woord genomen:

• Bernard Hubeau, gewoon hoogleraar en vicedecaan aan de Faculteit Rechten van de UA en gewezen Vlaamse Ombudsman die het heeft gehad over “Een klacht ... een geschenk uit de hemel?”
Lees meer

Collo 1
• Elisabeth Volckrick, professor aan de Faculteit economische, sociale en politieke wetenschappen en communicatie van de UCL heeft een betoog gehouden over de waarde van de ombudsaanbevelingen met “Meer dan een raad en minder dan een bevel”

Collo 2
• Luc Boss, relatiemanager van de afdeling Externe Betrekkingen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in Nederland heeft een best practices geschetst met “De waarde van service in tijden van crisis”
Lees meer

Collo 3
Om af te sluiten hebben de Ombudsmannen voor de Pensioenen een blik geworpen op hun ombudsfunctie met “A new pensions world, a new pensions ombudsman?”
De presentatie volgt ASAP

Collo Tony


De Ombudsdienst Pensioenen viert zijn vijftiende verjaardag

De Ombudsdienst Pensioenen is gesloten op 12 juni 2014

Op 1 juni 2014 bestaat de Ombudsdienst Pensioenen 15 jaar. In die tijdspanne heeft de Ombudsdienst onmiskenbaar zijn steentje bij gedragen om de wettelijke pensioenen en de werking van de pensioendiensten aan te passen aan de maatschappelijke evoluties en de terechte verzuchtingen van de gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden in de 21ste eeuw.

Sinds de oprichting in 1999 van de Ombudsdienst voor de Pensioenen houdt de Ombudsman niet op met te wijzen op de nood aan nauwe samenwerking en vlotte uitwisseling van gegevens tussen de pensioendiensten. Ook voor een uniforme interpretatie van eenzelfde juridisch begrip in de verschillende pensioenstelsels en waar nodig de harmonisering van de pensioenwetgeving wordt er keer op keer aandacht gevraagd. Een derde aspect waarop telkens gehamerd wordt, is de nood van de (toekomstig) gepensioneerden aan geïntegreerde informatie via een uniek informatiepunt.

De redenen voor deze niet aflatende oproepen liggen voor de hand. Steeds meer mensen hebben een gemengde loopbaan en hun aantal zal verder toenemen. Maar ook de gepensioneerden die een loopbaan in één stelsel achter de rug hebben, genieten mee van de modernisering van de pensioendiensten.

De signalen, gedistilleerd uit de klachten, worden gehoord in de beleidswereld. Zowat de helft van de aanbevelingen van de Ombudsmannen zijn omgezet in wetten en besluiten.

Zo is de automatische toekenning van het wettelijk pensioen op de pensioenleeftijd en het automatisch onderzoek van het recht op de IGO voor vervroegd gepensioneerden er gekomen op aanbeveling van de Ombudsmannen voor de Pensioenen. Ondertussen is er ook een uniek telefoonnummer geïnstalleerd dank zij de nauwe samenwerking van de pensioendiensten waar iedereen terecht kan voor informatie over zijn pensioenrechten.

In 2013 wijzigde de wetgeving inzake werken na pensionering grondig. De regels uit de verschillende stelsels werden op mekaar afgestemd. Met maar liefst 9 aanbevelingen en 3 suggesties van de Ombudsman Pensioenen werd rekening gehouden bij deze hervorming. Deze inwilliging van de aanbevelingen en suggesties leidde er toe dat het aantal klachten over werken naast pensioen drastisch gedaald is. Is het werk van de Ombudsmannen daarmee af?

Neen, er zijn nog klachten die schreeuwen om een wettelijke oplossing. Een voorbeeld ter illustratie. In de regeling van de zelfstandigen kan de gepensioneerde die een gezinspensioen geniet terwijl zijn echtgenote een klein pensioen ontvangt als ambtenaar, het gezinspensioen niet behouden zoals dat wel het geval is in de regeling van de werknemers. Daardoor loopt dergelijk gezin een voordeliger totaal pensioenbedrag mis.

Er is dus nog werk aan de winkel voor de ombudsmannen om uit de klachten de maatschappelijke trends te distilleren en de eventuele incoherente pensioenwetgeving te signaleren aan de wetgever.

De Ombudsdienst viert zijn vijftiende verjaardag met een colloquium in Brussel op 12 juni 2014 onder de titel “Pensions ombudsmen facing the future”.

Op het programma staan eminente sprekers zoals

 • Bernard Hubeau, gewoon hoogleraar en vicedecaan aan de Faculteit Rechten van de UA en gewezen Vlaamse Ombudsman die het zal hebben over “Een klacht ... een geschenk uit de hemel?”,
 • Elisabeth Volckrick, professor aan de Faculteit economische, sociale en politieke wetenschappen en communicatie van de UCL die een betoog zal houden over de waarde van de ombudsaanbevelingen met “Meer dan een raad en minder dan een bevel”
 • Luc Boss, relatiemanager van de afdeling Externe Betrekkingen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in Nederland die een best practices zal schetsen met “De waarde van service in tijden van crisis”.
Om af te sluiten zullen de Ombudsmannen voor de Pensioenen een blik werpen op hun ombudsfunctie met “A new pensions world, a new pensions ombudsman?”


De persvoorstelling van het Jaarverslag 2013 in beeld


Voorstelling Jaarverslag 2013

Opgelet als je een gemengde loopbaan hebt, de vroegst mogelijke ingangsdatum van het pensioen in de verschillende pensioenstelsels is namelijk niet steeds dezelfde. Bekijk hier de reportage uit het VRT-journaal van 25 maart 2014.

Beluister hier het interview met de Ombudsman Pensioenen in het Radio 1-programma "vandaag".

Verschillende aanbevelingen van de Ombudsdienst Pensioenen werden ingewilligd door de Minister van Pensioenen :

jv 2013

DE PENSIOENHERVORMING!


Welke BALANS opmaken uit de klachten over
de GEMENGDE LOOPBANEN
het VERVROEGD PENSIOEN


de CUMULATIE pensioen/beroepsactiviteit?


Welke GOEDE RAAD aan de (toekomstig) gepensioneerden?

 

Lees de persmap

logo ULLeergang Pensioenrecht 2013-2014

In het juridisch tijdschrift "nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht" verschijnt elke keer een korte juridische toelichting van de hand van de Ombudsman Pensioenen bij een interessant dossier.

Lees hier de 4de nieuwsbrief.

De Ombudsman beschrijft de problematiek in verband met de ingangsdatum van het pensioen na 65 jarige leeftijd in het geval dat deze persoon geconfronteerd wordt met ziekte.


Betaling overheidspensioenen op 2 januari 2014

Bij de betaling van het pensioen op 2 januari 2014 is iets fout gelopen.
De PDOS-betaaldienst (vroegere CDVU) had de opdracht gegeven om het pensioen te betalen op 2 januari 2014 (valutadatum). Velen hebben hun pensioen pas op 3 januari 2014 op de rekening ontvangen. In de meeste gevallen wordt ook als valutadatum 3 januari 2014 vermeld.

Dit betekent dat al deze gepensioneerden hun pensioen een dag te laat ontvangen hebben.

De Ombudsdienst Pensioenen ontving hierover vele telefonische en schriftelijke klachten. Nadat wij een eerste telefonische contact hadden genomen met de PDOS-betaaldienst hebben wij schriftelijk bijkomend onderzoek gevraagd.

Een informaticaprobleem bij bpost ligt aan de oorsprong van deze laattijdige betaling.

De PDOS-betaaldienst heeft onze vraag betreffende de rechtzetting van de valutadatum overgemaakt aan bpost.

Bpost kon/wou op deze algemene vraag niet ingaan. Bpost is wel bereid om eventuele geleden schade te vergoeden.

Indien u door deze laattijdige storting intresten heeft mislopen of indien uw rekening door deze laattijdige storting een negatief saldo vertoonde en u hierdoor debetinresten moet betalen dan kan u zich met het bewijs van de geleden schade wenden tot bpost, Dienst postrekeningen courant, Muntcentrum, 1000 Brussel, postalaccounts@bpost.be.

Krijgt u bij bpost geen gehoor dan kan u zich nog wenden tot de klantendienst van bpost (Postbus 5000, 1000 Brussel, www.bpost.be – een probleem signaleren) en in laatste instantie tot de Ombudsdienst voor de postsector, Koningstraat 97 bus 15 te 1000 Brussel, info@omps.be.


De Ombudsman Pensioenen en zijn medewerkers wensen u leuke eindejaarsfeesten en een gelukkig 2014.


logo ULLeergang Pensioenrecht 2013-2014

In het juridisch tijdschrift "nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht" verschijnt elke keer een korte juridische toelichting van de hand van de Ombudsman Pensioenen bij een interessant dossier.

Lees hier de 3de nieuwsbrief. De Ombudsman stelt dat een sanctie in de werkloosheidsreglementering geen invloed heeft op de uitbetaling van de pensioenrechten vermits het bestaan van een inbreuk die een administratieve sanctie in een sociale zekerheidsregeling tot gevolg heeft geen invloed mag hebben op de uitbetaling van rechten voortvloeiend uit een andere tak van de sociale zekerheid zonder dat deze reglementering dit uitdrukkelijk voorziet.logo ULLeergang Pensioenrecht 2013-2014

In het juridisch tijdschrift "nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht" verschijnt elke keer een korte juridische toelichting van de hand van de Ombudsman Pensioenen bij een interessant dossier.

Lees hier de 3de nieuwsbrief. De Ombudsman stelt dat een sanctie in de werkloosheidsreglementering geen invloed heeft op de uitbetaling van de pensioenrechten vermits het bestaan van een inbreuk die een administratieve sanctie in een sociale zekerheidsregeling tot gevolg heeft geen invloed mag hebben op de uitbetaling van rechten voortvloeiend uit een andere tak van de sociale zekerheid zonder dat deze reglementering dit uitdrukkelijk voorziet.


Het werkbezoek aan de Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV)

Op 10 december 2013 heeft een delegatie van de Ombudsmannen voor de Pensioenen en twee medewerkers een werkbezoek gebracht aan de Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) in Parijs. Zij hebben het vooral gehad over grensoverschrijdende klachten Frankrijk – België.

Op de foto ziet men de Ombudsmannen en hun medewerkers omringd door mevrouw Annie ROSES, Directrice van de internationale betrekkingen en haar adjunct, mevrouw Michèle MUHR, mevrouw Nadine RAIMBAULT, Leidinggevende van het netwerk dienstverlening van de CNAV, de heer Claude PERINEL, Bemiddelaar van de pensioenkas, en zijn adjunct, de heer Bernard DUPRE, en de vertegenwoordigers van de CARSAT Nord-Picardie, de heer Didier LECUPPRE Adjunct- verantwoordelijke van de interne diensten en de heer Jean-Marie DAMELINCOURT, Onderdirecteur van de dienst relaties met de klanten.

Onze delegatie heeft ook de heer Pierre Mayeur, Directeur van de CNAV, ontmoet tijdens de lunch, aangeboden door zijn instelling.

CNAV 2013


De Ombudsmannen voor de Pensioenen werden ontvangen op de zetel van de Franse nationale ombudsman te Parijs

Op 9 december 2013 zijn de Ombudsmannen voor de Pensioenen ontvangen op de zetel van de Franse nationale ombudsman, de Défenseur des Droits, in Parijs. Zij hebben van gedachte gewisseld over de ombudsfunctie in de sector van de sociale zekerheid met de heer Bernard DREYFUS, de nationale afgevaardigde bevoegd voor de openbare sector en met mevrouw Manola PEREZ (op de foto), adviseuse op de afdeling sociale bescherming en solidariteit.

Médiateur Fr


Belangrijk! Had je een loopbaan van 42 jaar maar jouw pensioen niet aangevraagd op je 65ste omdat je nog werkte:

Nieuwe cumulatieregeling vanaf 1 januari 2013 met mogelijkheid om met terugwerkende kracht uw pensioen te cumuleren met de inkomsten uit uw beroepsactiviteit vanaf 1 januari 2013 …….mits dat u een aanvraag indient voor 31 december 2013.

De cumulatie van een pensioen met inkomsten uit een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen is sedert 1 januari 2013 aan nieuwe regels onderworpen. Deze nieuwe regeling zorgt voor een grotere harmonisering tussen de verschillende pensioenstelsels.

In de voorbije jaren heeft het de Ombudsman Pensioenen in elk jaarverslag de problematiek van de cumulatie van pensioenen met inkomsten aangekaart. Deze nieuwe regeling houdt onder andere rekening met de bemerkingen van de Ombudsman.

Vanaf het jaar 2013 kunnen personen die ouder zijn dan 65 jaar en een loopbaan hebben bewezen van tenminste 42 jaar onbeperkt bijverdienen na het pensioen.

In antwoord op een mondelinge vraag in de Commissie voor sociale zaken van 23 oktober 2013 (http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic838.pdf, p. 6) stelde de Minister van Pensioenen dat “wie al vroeger een pensioenbeslissing ontving en verklaard heeft dat hij het grensbedrag niet zou respecteren de RVP kan contacteren met de vraag om het pensioen alsnog uit te betalen. Ook zij wiens pensioen niet onderzocht werd omdat zij hun beroepsactiviteit zouden verder zetten kunnen een aanvraag indienden tot toekenning van het pensioen. Deze aanvraag kunnen zij uitzonderlijk nog indienen tot 31 december 2013 met als vroegste ingangsdatum 1 januari 2013.”

In principe gaat het pensioen ten vroegste in vanaf de maand volgend op de aanvraag. De nieuwe cumulatieregeling is halverwege 2013 verschenen in het Belgische staatsblad en ging in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013. Dit betekent dat de betrokken personen die hun pensioen nog niet bekomen hebben omdat zij hun activiteit wensten verder te zetten zonder hun inkomsten te beperken, niet konden weten dat zij recht hadden op hun pensioen ook al bleven zij verder werken. Daarom wordt nu de mogelijkheid gegeven aan deze personen om dit pensioen toch te bekomen vanaf 1 januari 2013.

Deze uitzonderingsmaatregel loopt nog tot uiterlijk 31 december 2013. Personen die zich in die situatie bevinden hebben er dus alle belang bij om nog snel hun aanvraag in te dienen. De Ombudsman benadrukt dat wie een loopbaan heeft van ten minste 42 jaar op het ogenblik van zijn eerste pensionering onbeperkt mag bijverdienen vanaf 65 jaar. Of u 42 jaar loopbaan telt kan u navragen bij de pensioendienst.


Op bezoek bij de Sociale Verzekeringsbank te Utrecht op 7 november 2013.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de Nederlandse tegenhanger van de sociale zekerheidsinstellingen in België. De SVB zorgt onder meer voor de toekenning en de uitbetaling van het Nederlandse AOW-pensioen (AOW = Algemene Ouderdomswet, dit is het rustpensioenen, en de Nederlandse nabestaandenuitkering ANW, dit is het overlevingspensioen.

Op 18 april 2013 werd de Sociale Verzekeringsbank onderscheiden met de Customer Centric DNA Award voor de beste klantgerichte organisatie. Lees meer ...

De SVB is bovendien onderscheiden door de International Social Security Association (ISSA) met een ‘Certificate of Merit with special mention’.De SVB kreeg de prijs voor de efficiënte en klantvriendelijke wijze waarop gegevens worden uitgewisseld met internationale partners. Lees meer ...

Vele redenen dus om met een delegatie van de Ombudsdienst Pensioenen op werkbezoek te gaan bij de SVB in Utrecht en kennis te maken met een uitermate performante en klantvriendelijke sociale zekerheidsorganisatie.

SVB bezoek


Ontmoeting met de Nationale Nederlandse Ombudsman

De Ombudsdienst Pensioenen had op 6 november 2013 in Brussel een hartelijke ontmoeting met de Nederlandse Nationale Ombudsman de heer Alex Brenninkmeijer.

Er werd o.a. gepraat over de werking van beide Ombudsdiensten.

Nederlandse Ombudsman


logo ULLeergang Pensioenrecht 2013-2014

In het juridisch tijdschrift "nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht" verschijnt elke keer een korte juridische toelichting van de hand van de Ombudsman Pensioenen bij een interessant dossier.

In de 2de nieuwsbrief van het academiejaar 2013 - 2014 bespreekt de Ombudsman de schuldcompensatie met betrekking tot pensioenachterstallen.


logo ULLeergang Pensioenrecht 2013-2014

In het juridisch tijdschrift "nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht" verschijnt elke keer een korte juridische toelichting van de hand van de Ombudsman Pensioenen bij een interessant dossier.

In de 1ste nieuwsbrief van het academiejaar 2013 - 2014 bespreekt de Ombudsman het unieke concept van de ingangsdatum van het pensioen:

Ingangsdatum van een wettelijk pensioen: nu een enig concept!

Een vastbenoemde leerkracht had zijn pensioen door middel van een pensioenaanvraag officieel aangevraagd met als ingangsdatum de maand volgend op zijn 65ste verjaardag, zijnde 1 september 2009 (en had dus niet enkel een raming van zijn pensioenbedrag laten maken).

Na het ontvangen van zijn pensioenbeslissing beslist de leerkracht dit overheidspensioen niet te laten uitbetalen daar hij contractueel verder bleef werken.

Na het einde van het schooljaar in september 2010 wenst de leerkracht met pensioen te gaan. Ondanks het feit dat hij van januari 2010 tot en met augustus 2010 nooit een pensioen ontvangen heeft, meldt PDOS hem dat hij de grens van wat een gepensioneerde nog mag bijverdienen voor 2010 overschreden heeft.

PDOS meldt hem dan ook dat zijn pensioen pas kan betaald worden vanaf januari 2011. De leerkracht heeft dus 4 maanden geen enkele bron van inkomsten en dient hierover een klacht in bij de Ombudsman Pensioenen.

Een gepensioneerde mag maar een beroepsactiviteit uitoefenen als de inkomsten die daaruit voortvloeien de wettelijk toegelaten grens niet overschrijden. Indien de inkomsten de wettelijk toegelaten grens met 25% of meer overschrijden (destijds 15%), is het pensioen niet betaalbaar. De inkomsten dienen beperkt te worden vanaf de ingangsdatum van het pensioen.

In het stelsel der werknemers is in artikel 3 bis KB nr. 50 duidelijk bepaald dat de ingangsdatum van het pensioen de datum is waarop het pensioen voor de eerste keer effectief betaald wordt.

Voor een werknemer die bijvoorbeeld in september 2010 met pensioen gaat, worden enkel de inkomsten die hij verdiend heeft gedurende de maanden september tot en met december 2010 in aanmerking genomen om te toetsen aan het wettelijk toegelaten pro rata grensbedrag (4/12 van de jaargrens vermits betrokkene gedurende 4 maanden zijn pensioen effectief genoten heeft en tegelijkertijd gewerkt heeft).

Een dergelijke expliciete bepaling bestaat niet in de regeling voor zelfstandigen: doch vermits het artikel in het stelsel der werknemers door de wet van 15 mei 1984 houdende harmonisering van de pensioenregelingen is ingevoerd, interpreteert het RSVZ het concept “ingangsdatum” op dezelfde wijze als de RVP.

In de wetgeving op de overheidspensioenen is evenmin een bepaling terug te vinden die expliciet stelt dat een pensioen dat nooit in betaling is gegaan, nooit is ingegaan. Doch de PDOS beschouwde de datum waarop het pensioen wordt toegekend (zijnde de door de gepensioneerde gewenste ingangsdatum op de pensioenaanvraag) als ingangsdatum van het pensioen, ook al wordt het pensioen niet uitbetaald.

De inkomsten dienden dan volgens PDOS ook beperkt te worden tot de toegelaten grens vanaf de toekenning van het pensioen, in casu reeds vanaf 1 september 2009. Hierdoor had de leerkracht de wettelijk toegelaten grens van 2010 overschreden gelet op zijn inkomsten verdiend van januari tot en met augustus 2010 waardoor het pensioen voor het ganse jaar niet kan betaalbaar gesteld worden.

De Ombudsman Pensioenen kan zich hierin niet vinden en stelt dat de verschillende interpretaties van het concept “ingangsdatum van het pensioen” de rechtszekerheid op het gebied van werken naast pensioen op het spel zetten. Dit verschil in behandeling tussen de gepensioneerden in de openbare sector en deze in de privé sector (werknemers en zelfstandigen) is niet te rechtvaardigen.

Vermits PDOS niet te overtuigen was van de andere interpretatie van het concept “ingangsdatum van pensioen” vaardigde de Ombudsman Pensioenen in maart 2010 een aanbeveling uit om dit concept in de wet in de overheidssector te verduidelijken zodat er een einde komt aan de discriminatie tussen gepensioneerden in de openbare sector en de privé-sector .

De nieuwe wetgeving van werken naast het pensioen komt aan deze aanbeveling van de Ombudsman Pensioenen tegemoet: zo stelt artikel 87 van de Programmawet van 28 juni 2013 dat voor de toegelaten activiteit ook het overheidspensioen wordt geacht pas te zijn ingegaan wanneer het voor de eerste maal wordt betaald.

Zie Jaarverslag Ombudsdienst Pensioenen 2009, p. 121


MyPension-on-tour, van 30/09 tot 25/10 in een grote stad bij u in de buurt

mypensionontour


Tussen maandag 30 september en vrijdag 25 oktober 2013 komen RVP-experts naar een grote stad bij u in de buurt om mensen wegwijs te maken in het online pensioendossier MyPension. Met MyPension-on-tour doen ze 28 steden aan. Iedere deelnemer ontvangt een gratis kaartlezer.

U bent nog aan de slag, u wilt uw loopbaan bekijken en berekenen hoeveel werknemerspensioen u al opgebouwd hebt? Of u bent al gepensioneerd en u wilt uw pensioendossier online beheren? Dan is een infosessie over MyPension zeker iets voor u!

Opgelet, per locatie zijn er slechts 200 plaatsen. Reserveren is dus een must. Kom meer te weten over de campagne en schrijf u in. De Ombudsdienst Pensioenen juicht dit initiatief van de Rijksdienst voor Pensioenen toe en hoopt dat u, gepensioneerde of toekomstig gepensioneerde, massaal zult inschrijven.

Indien u later onverhoopt toch moeilijkheden zou krijgen met het functioneren van MyPension en de Rijksdienst voor Pensioenen kan geen oplossing bieden, kunt u ook voor deze problemen altijd klacht indienen bij de Ombudsdienst Pensioenen.


logo ULLeergang Pensioenrecht leergang pensioenrecht

In het juridisch tijdschrift "nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht" verschijnt elke keer een korte juridische toelichting van de hand van de Ombudsman Pensioenen bij een interessant dossier.

In de 4de nieuwsbrief bespreekt de Ombudsman de problematiek van verjaring van het overlevingspensioen in de openbare sector na 10 jaar.
Op basis van de argumenten van de Ombudsman beslist de PDOS dat het recht op een overlevingspensioen niet kan verjaren.
De bemiddeling van de Ombudsman leidde er toe dat zij, die te horen kregen dat hun recht op een overheidsoverlevingspensioen verjaard was, door het indienen van een nieuwe aanvraag een nieuwe beslissing krijgen waarbij het overlevingspensioen wel toegekend wordt.


De persvoorstelling van het Jaarverslag 2012 in beeld


Verlenging van het mandaat van de ombudsmannen voor de Pensioenen

De beide ombudsmannen voor de Pensioenen, Tony Van Der Steen en Jean Marie Hannesse, samen het College van de ombudsmannen voor de Pensioenen, zien hun mandaat van ombudsman vernieuwd. Het mandaat loopt vanaf 1 mei 2013 voor een periode van 6 jaar. De koninklijke besluiten van 14 april 2013 houdende benoeming van een lid van de Ombudsdienst Pensioenen zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2013 (p. 23812).


Voorstelling Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012

De kanarie in de pensioenmijn vindt gehoor …

Werken na je 65ste. Pas op voor de adders onder het gras … en ken je rechten!

Partner een klein ambtenarenpensioen: gezinspensioen nog mogelijk? Ja voor de werknemers. Neen voor de zelfstandigen.

Uw recht op overlevingspensioen is definitief verjaard. Kan dat?

Wettelijk gescheiden na pensionering? Heb je jouw recht op pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot laten onderzoeken?

 

Lees de persmap

logo ULLeergang Pensioenrecht leergang pensioenrecht

In het juridisch tijdschrift "nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht" verschijnt elke keer een korte juridische toelichting van de hand van de Ombudsman Pensioenen bij een interessant dossier.

In de 3de nieuwsbrief bespreekt de Ombudsman de problematiek van de pensioenberekening voor de deeltijds werknemer die tewerkgesteld is als dienstbode.


Zelfstandige behoudt alle pensioenrechten bij fout van een administratie

In het Jaarverslag 2010 van de Ombudsdienst Pensioenen is het dossier besproken van een gepensioneerde zelfstandige die een klacht heeft ingediend over de vermindering van zijn pensioen wegens onbetaalde achterstallige sociale bijdragen waarvoor hem geen schuld treft. De nieuwe pensioenbeslissing vloeit voort uit de herziening (verhoging) van de verschuldigde sociale bijdragen voor 2 loopbaanjaren ingevolge een fout van zijn sociaal verzekeringskas, vastgesteld bij een administratieve controle door de FOD Sociale Zekerheid meer dan 10 jaar later.

Dank zij de bemiddeling van de Ombudsman bij het RSVZ is de vermindering van het pensioen niet doorgegaan in afwachting dat de gepensioneerde de achterstallige bijdragen heeft geregulariseerd. Bovendien heeft hij de schuld gespreid kunnen afbetalen.

De Ombudsman Pensioenen signaleerde in zijn jaarverslag 2010 dat mogelijkheid om de zelfstandige vrij te stellen van deze verjaarde bijdragen zonder verlies van pensioenrechten niet bestond. Dit werd opgepikt door Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw en bevoegd voor de pensioenen van de zelfstandigen. Op 8 maart 2013 is het koninklijk besluit van 21 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen gepubliceerd.

Voortaan behoudt een zelfstandige zijn pensioenrechten wanneer hij wil vrijgesteld worden van het betalen van extra bijdragen waarvoor hij de verjaring kan inroepen. Deze extra bijdragen moeten wel te wijten zijn aan een fout of een vergissing van het sociaal verzekeringsfonds, de fiscus of een instelling van de sociale zekerheid zoals het RSVZ. De nieuwe regeling wordt automatisch toegepast voor de herberekeningen uitgevoerd vanaf 18 maart 2013. Doch werd uw pensioen als zelfstandige voor 18 maart 2013 om deze reden verminderd, dan kan u een pensioenaanvraag indienen om deze vermindering ongedaan te maken.

Lees de volledige dossieranalyse in het Jaarverslag 2010 van de Ombudsdienst Pensioenen, “Bijkomende bijdragen gevraagd aan de zelfstandige na de ingangsdatum van zijn pensioen – Vergissing niet te wijten aan de gepensioneerde – Betalingsfaciliteiten toegestaan door het RSVZ – Bedrag van het pensioen niet verminderd tijdens de periode van regularisatie”, p. 118-120
Lees het Koninklijk besluit van 21 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandige

logo ULLeergang Pensioenrecht leergang pensioenrecht

De vervroegde pensioenleeftijd wordt verhoogd van 60 naar 62 jaar. Bij de wettelijke pensioenen valt voornamelijk op dat er niet steeds een concordantie bestaat tussen de verschillende stelsels (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren).
In het actualiteitscollege van dinsdag 19 maart gaf de Ombudsman Pensioenen een overzicht van de notie "pensioenleeftijd in de wettelijke pensioenregelingen". De verschillende stelsels en overgangsmaatregelen werden besproken. Ook kwamen de verschillende knelpunten onder meer bij gemengde carrières uitvoerig aan bod. Een overzicht van zijn uiteenzetting vindt u hier.


logo ULLeergang Pensioenrecht leergang pensioenrecht

In het juridisch tijdschrift "nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht" verschijnt elke keer een korte juridische toelichting van de hand van de Ombudsman Pensioenen bij een interessant dossier.

In de 2de nieuwsbrief bespreekt de Ombudsman de problematiek in verband met het complement wegens leeftijd in de openbare sector in geval van tewerkstelling bij een andere overheid tijdens een verlof voor opdracht.


De Ombudsman Pensioenen was op vrijdagavond 11 januari 2013 te gast op radio 1 in het programma "Vandaag" naar aanleiding van de nieuwe, door de regering, voorgestelde pensioenregeling.

Zoals reeds herhaaldelijk aangeklaagd door de Ombudsdienst Pensioenen bestonden er in de wetgeving van het werken na pensionering soms verschillende regels naargelang iemand een pensioen genoot als werknemer, zelfstandige en ambtenaar.  Dit leidde ertoe dat de verschillende pensioendiensten voor dezelfde persoon in dezelfde situatie een andere beslissing moesten nemen.  Dit probleem wordt nu in het nieuwe wetsontwerp van de Minister van Pensioenen opgelost: de regels over de toegelaten activiteit worden geharmoniseerd in de drie pensioenstelsels.

klik op het logo 1 om te beluisteren

Lees ook het persbericht hierover op de website van de Minister voor Pensioenen


De Ombudsdienst Pensioenen wenst alle bezoekers een gelukkig 2013


Slotconferentie Europees Jaar Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen de Generaties in België.

Beluister het interview met de Ombudsman Pensioenen over het principe van de eenheid van loopbaan:

Wie meer dan 45 jaren gewerkt heeft, opent voor maximum 45 jaren pensioenrechten.
In 2003 werd met unanimiteit een wet gestemd die bepaalt dat bij een tewerkstelling van meer dan 45 jaren de minst voordelige jaren, ongeacht of het jaren als werknemer, zelfstandige of ambtenaar betreft, moeten wegvallen om zo de loopbaan te herleiden tot 45 jaar.
Doch het uitblijven van uitvoeringsbesluiten maakt tot vandaag de toepassing van deze wet onmogelijk. Momenteel worden de jaren tewerkstelling als werknemer steeds vermoed minder op te leveren dan de jaren tewerkstelling als ambtenaar en deze als zelfstandige worden steeds vermoed minder op te leveren dan deze als werknemer.
De Ombudsdienst Pensioenen ontving hierover verschillende klachten. De Ombudsman haalt het voorbeeld aan van een man die zijn loopbaan begon als werknemer met lage inkomsten. Nadien werd hij zelfstandige en had hij redelijke hoge beroepsinkomsten. Wanneer deze man langer dan 45 jaren werkt, wordt naar mate hij langer werkt, zijn pensioen lager. Voor elk jaar dat hij langer werkt, valt er een jaar als zelfstandige weg uit zijn pensioenberekening. De jaren als zelfstandige worden immers vermoed minder op te leveren dan de jaren als werknemer. In de realiteit echter leveren zijn jaren als zelfstandige meer op dan zijn jaren als werknemer.
De Ombudsman Pensioenen beveelt dan ook aan om de uitvoeringsbesluiten van de wet van 2003, een wet die 8 jaar geleden met unanimiteit werd gestemd, zo snel mogelijk uit te vaardigen.


Zie Jaarverslag Ombudsdienst Pensioenen 2010, p. 66-74


radio 2

De Ombudsman Pensioenen was op donderdagmorgen 29 november 2012 te gast op radio 2 in het programma "Inspecteur Decaluwé" naar aanleiding van een vraag over pensioenen aan de helpdesk.

Helpdesk: pensioenen

Helpdesk: pensioenen

Helpdesk: pensioenen

Lees en beluister

Lees meer over de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ...


De pensioenlijn, eindelijk …

Het nummer 1765, de nieuwe speciale pensioenlijn, is gelanceerd op 10 oktober 2012.
Via dit nieuwe gratis (in België) telefoonnummer kan de burger voortaan via één nummer terecht bij de drie pensioeninstellingen (RVP, RSVZ en PDOS) voor al zijn vragen over het wettelijke pensioen, ongeacht het stelsel of stelsels waarin hij heeft gewerkt.
De Ombudsman Pensioenen verheugt er zich over dat eindelijk een van zijn eerste suggesties, gedaan in het Jaarverslag 1999, ingewilligd is.
De ombudsman schreef toen: “Op basis van het belangrijk aantal vragen om inlichtingen, de aard van de gevraagde informatie en de ervaring die de Ombudsmannen de voorbije negen maanden opgedaan hebben, komen zij tot het besluit dat een centraal informatiepunt voor de pensioenen, dat vooral goed gekend en herkenbaar is, tegemoet zou komen aan de verwachtingen van een groot aantal burgers.”  En verder: “Anderzijds zou het informatiepunt, in het geval van de gemengde loopbanen, een centrale plaats vormen waar informatie vanuit verschillende bronnen ingezameld en doorgegeven wordt aan de informatiezoekende.”


logo ULLeergang Pensioenrecht leergang pensioenrecht

In het juridisch tijdschrift "nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht" verschijnt elke keer een korte juridische toelichting van de hand van de Ombudsman Pensioenen bij een interessant dossier.

In de 1ste nieuwsbrief bespreekt de Ombudsman de problematiek in verband met de opvolging (door het RSVZ) van het overlevingspensioen zelfstandige dat niet betaalbaar is ingevolge cumulatie met een rustpensioen, doch dat later wel betaalbaar wordt als gevolg van de verhoging van het overlevingspensioen.

_______________________________________

_______________________________________

Gewijzigd standpunt van de RVP in verband met de Koopkrachttegemoetkoming voor Oudere Belastingsplichtigen (KOB).

Lees meer onder de titel: "RVP past op vraag van de gepensioneerde, zonder het resultaat van de Europese inbreukprocedure tegen Nederland af te wachten, het Belgisch supplement grenswerknemer en het Belgische pensioen aan als gevolg van het wegvallen van de Nederlandse tegemoetkoming AOW"

Helaas heeft de RVP zijn standpunt om het resultaat van de -vermoedelijk langdurige- Europese inbreukprocedure niet af te wachten, herzien. De aanvragen blijven voorlopig geblokkeerd. De RVP wil onterechte betalingen en terugvorderingen vermijden. De Europese Commissie heeft Nederland immers gevraagd een eind te maken aan de discriminatie van in het buitenland wonende gepensioneerden in verband met de koopkrachttegemoetkoming van oudere belastingplichtigen.

Het verzoek van de Commissie heeft de vorm van een "met redenen omkleed advies" in het kader van de Europese inbreukprocedures. Nederland heeft vanaf dan twee maanden de tijd om de Commissie in kennis te stellen van de maatregelen die zijn genomen om de wetgeving met het EU-recht in overeenstemming te brengen. Indien Nederland in gebreke blijft, kan de Commissie besluiten deze zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

_______________________________________

De Ombudsmannen voor de Pensioenen in de Commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Op 12 en 26 juli 2012 heeft de Commissie voor de Sociale Zaken van gedachte gewisseld met de Ombudsmannen voor de Pensioenen en met de verantwoordelijken van de Rijksdienst voor Pensioenen en de Pensioendienst voor de Overheidssector.

De ombudsmannen hebben er uitgebreid toelichting gegeven bij hun aanbevelingen en vaststellingen in het Jaarverslag 2011 en geantwoord op de vragen en opmerkingen van de commissieleden.

De hoofdpunten: het domino-effect in de pensioensector, de administratieve vereenvoudiging, de cumulatie van het pensioen met werken en de cumulatie van het rust- en overlevingspensioen. Deze thema's zijn het voorwerp geweest van vele vragen en bedenkingen van de commissieleden. De leidinggevenden van de Rijksdienst voor Pensioenen en de Pensioendienst voor de Overheidssector hebben op hun beurt uiteengezet welke inspanningen gedaan zijn om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Ombudsmannen en welke problemen blijvend aandacht vragen.

Lees het integraal verslag van de Kamercommissie voor de Sociale Zaken

_______________________________________

logo ULLeergang Pensioenrecht logo leergang pensioenrecht

In het juridisch tijdschrift "nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht" verschijnt elke keer een korte juridische toelichting van de hand van de Ombudsman Pensioenen bij een interessant dossier.

In de 5de nieuwsbrief bespreekt de Ombudsman de stuiting van de verjaring door de pensioenaanvraag.

_______________________________________

Vrijstelling van belasting op Duitse pensioenen voor voormalige dwangarbeiders

De Duitse fiscus verleent echter niet altijd automatisch vrijstelling van belasting. Denkt u recht te hebben op een vrijstelling, dien dan in elk geval bezwaar in bij het 'Finanzamt Neubrandenburg' in Duitsland.

Meer informatie:
• Lees het dossier van de Ombudsdienst Pensioenen;
• Wilt u weten of u op de Belgische lijst van gedeporteerden staat? Contacteer dan de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers van onze FOD, bij voorkeur via mail: statuten@minsoc.fed.be;
• Bezoek de website van de FOD Financiën voor uitgebreide informatie over het recht op vrijstelling van belasting op uw pensioen en de modelbrief om bezwaar in te dienen.

_______________________________________

logo UL Leergang Pensioenrecht logo Leergang Pensioenrecht

In het juridisch tijdschrift "nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht" verschijnt elke keer een korte juridische toelichting van de hand van de Ombudsman Pensioenen bij een interessant dossier.

In de 4de nieuwsbrief bespreekt de Ombudsman de verjaringstermijn bij terugvordering van teveel betaalde pensioenbijdragen, ingevolge het niet meedelen van gegevens die beschikbaar zijn in het pensioenkadaster.

_______________________________________

De voorstelling van het Jaarverslag 2011 op 18 april 2012

De belangstelling voor het jaarverslag van de Ombudsdienst Pensioenen was dit jaar opnieuw zeer groot. Wij bedanken hiervoor graag de mensen van de pers, de collega's van andere ombudsdiensten, de aanwezige parlementsleden en de prominente afgevaardigden van de grote pensioenadministraties.

Wij bedanken in het bijzonder de Minister voor Pensioenen, de heer Vincent Van Quickenborne en de Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw, mevrouw Sabine Laruelle, die persoonlijk het jaarverslag 2011 in ontvangst namen.

Enkele sfeerbeelden

Klik op de onderstaande foto. Om de foto's te kunnen bekijken heb je een Adobe Flash speler nodig. Die kan je hier downloaden.

De Ombudsmannen samen met de Ministers Sabine Laruelle en Vincent Van Quickenborne

Pers en andere reacties

pers


Om te bekijken of naar het artikel te gaan klik op het logo.

VRT journaal vrt

nieuwsblad logo Vief viw knack

HLNnetto tijd standaard

logo HBvL gva logo De Morgen

Blog van de Minister voor Pensioenen, de heer Vincent Van Quickenborne

Lees "bruggen bouwen tussen pensioenkokers"

_______________________________________

Het nieuwe jaarverslag 2011 online

lees meer

_______________________________________

cover

Het domino-effect van de beslissingen van de pensioenadministraties. Het laatste dominosteentje valt op tijd als het eerste tijdig een zetje krijgt.

Gedaan met overbodig wachten en nutteloos papier indien … alle pensioendiensten samenwerken!

Werken naast uw pensioen?

Een geïnformeerd mens is er twee waard!

Overlevingspensioen + rustpensioen = soms is meer minder!

 

Lees de persmap

_______________________________________

Ombudsdienst Pensioenen - Presentatie van het Jaarverslag 2011

Ombudsdienst Pensioenen – Presentatie van het Jaarverslag 2011

 

Werken na uw pensioen? Een geïnformeerd mens is er twee waard!

Gedaan met overbodig wachten en nutteloos papier indien … alle pensioendiensten samenwerken!

Overlevingspensioen + rustpensioen = soms is meer minder!

Het domino-effect van de beslissingen genomen door de pensioenadministraties. Het laatste dominosteentje kan pas vallen nadat het eerste een zetje kreeg.

De Ombudsmannen voor de Pensioenen stellen het Jaarverslag 2011 van de Ombudsdienst Pensioenen voor op woensdag 18 april 2012.

Zij zullen tekst en uitleg geven over hun ietwat provocerende slagzinnen evenals over enkele van hun meest sprekende aanbevelingen en suggesties.

Onmiddellijk daarna wordt het Jaarverslag officieel overhandigd aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen, Vincent Van Quickenborne en aan de Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw, mevrouw Sabine Laruelle, bevoegd voor de pensioenen van zelfstandigen.

Het Jaarverslag wordt voorgesteld op een persconferentie die plaats heeft in de Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel op woensdag 18 april e.k. om 10.30 u.

Inschrijven voor de persconferentie verplicht:

op het telefoonnummer 02/ 274.19.80

per fax op het nummer 02/ 274.19.99

per e-mail: klacht@ombudsmanpensioenen.be

_______________________________________

logo UL Leergang Pensioenrecht Logo Leergang Pensioenrecht

In het juridisch tijdschrift "nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht" verschijnt elke keer een korte juridische toelichting van de hand van de Ombudsman Pensioenen bij een interessant dossier.

In de 3de nieuwsbrief bespreekt de Ombudsman de gelijkstelling voor het werknemerspensioen van een arbeidsongschiktheid die nochtans vergoed werd in gemeen recht.

_______________________________________

Verlenging van de pensioenbonus

De wet van 13 november 2011 (publicatie 23 november 2011) verlengt de pensioenbonus voor werknemers en zelfstandigen tot 31 december 2013. Deze wet kwam er naar aanleiding van de bespreking van ons jaarverslag 2010. (zie lager)

_______________________________________

Pensioenen en sociale zekerheid. Met pensioen? Bezin eer je begint!

Bij de vormingsinstelling UPV "Uitstraling Permanente Vorming" geeft de Ombudsman Pensioenen een lezing over de essentiële punten in de pensioenwetgeving die kunnen helpen beter en bewuster om te gaan met je pensioenrechten.

De Ombudsman baseert zich hiervoor op ingediende klachten.

De lezing vindt plaats op 6 december 2011 om 14:00 uur, locatie: campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel.

Agenda UPV

_______________________________________

Logo Universiteit Antwerpen

Lezing door de Ombudsman Pensioenen aan de Universiteit Antwerpen

De Ombudsman Pensioenen geeft een lezing over de verjaring in de pensioensector. Dit in het kader van de 5de editie van de cyclus "actuele problemen socialezekerheidsrecht", die dit jaar als thema heeft "verjaring en sociale zekerheid". Tijdens deze lezing wordt ruimschoots aandacht besteed aan de door de Ombudsdienst Pensioenen behandelde klachten en uitgevaardigde aanbevelingen in verband met de verjaring in de pensioensector.

De lezing gaat door op 18 november 2011 om 16:15 u.

Voor meer info klik hier of zie folder

_______________________________________

RVP past op vraag van de gepensioneerde, zonder het resultaat van de Europese inbreukprocedure tegen Nederland af te wachten, het Belgisch supplement grenswerknemer en het Belgische pensioen aan als gevolg van het wegvallen van de Nederlandse tegemoetkoming AOW

Logo Radio Tos Naar aanleiding van de komst van de Ombudsbus op vrijdag 14 oktober tussen 15.00 en 18.00 uur naar de Grote Markt in Turnhout had de nieuwsredactie van vrije Radio TOS  een interview met de Ombudsman Pensioenen. Het interview van 6 september 2011 in het programma TOS-Actueel, waarin de vervanging van de tegemoetkoming AOW door de nieuwe Koopkrachttegemoetkoming voor Oudere Belastingsplichtigen” (KOB) uitvoering aan bod kwam, is te beluisteren op de postcast op www.tos.be/index.php/podcast. Ondertussen is er een doorbraak in deze dossiers.

Vanaf 1 juni 2011 heeft de Nederlandse regering de oude tegemoetkoming AOW afgeschaft en vervangen door de nieuwe “Koopkrachttegemoetkoming voor Oudere Belastingsplichtigen” (KOB).

In theorie komt het er op neer dat AOW-gerechtigden deze KOB enkel kunnen krijgen op basis van het feit dat 90 % of meer van hun wereldinkomen belastbaar is in Nederland.

In de praktijk betekende dit dat aan de meeste AOW-gerechtigden die in het buitenland wonen geen KOB kon toegekend worden en dat deze aldus hun AOW-pensioen vanaf 1 juni 2011 zagen verminderen met 33,09 euro per maand.

De Europese Commissie bestudeert of de KOB in Nederland een ouderdomsuitkering is en er bijgevolg een exportverplichting overeenkomstig de Europese verordening 883/2004 bestaat.

De vermindering van het AOW bedrag ingevolge het niet toekennen van de KOB kan een invloed hebben op het door de RVP te betalen supplement grenswerknemer. Dit supplement wordt onder bepaalde voorwaarden betaald aan de grenswerknemers die in België gewoond hebben en in Nederland als loontrekkende gewerkt hebben. (de vermindering kan tevens een invloed hebben op andere pensioenrechten zoals de gezinspensioenen die verminderd worden met het AOW-pensioen van de echtgenoot bij wie de tegemoetkoming AOW wegvalt, de cumulatie van een overlevingspensioen een AOW-pensioen waarbij de tegemoetkoming AOW wegvalt, berekening voordeligste toestand gezin-alleenstaande, de inkomensgarantie voor ouderen, … .)

De Ombudsdienst Pensioenen ontving hierover verschillende klachten.

De Rijksdienst voor Pensioenen liet in eerste instantie weten dat hij, in afwachting van het door de Europese Commissie in te nemen standpunt, voorlopig geen aanpassingen van de door hem betaalde Belgische uitkeringen wenste door te voeren. Gelet op het omvangrijk aantal dossiers (het gaat om een groep van een 56.000 tal gepensioneerden) en de toen nog mogelijk snelle uitklaring op Europees niveau kon de Ombudsman Pensioenen hiervoor begrip opbrengen.

Doch na enkele maanden wees de Ombudsman Pensioenen op de mogelijke lange duur indien het zou leiden tot een inbreukprocedure op de Europese wetgeving. Hij vroeg dan ook om een beslissing te treffen wanneer de gepensioneerde hiertoe expliciet een aanvraag bij de RVP indiende. De Rijksdienst ging hierop in.

Voor de betrokken gepensioneerden betekent dit concreet dat zij aan de hand van een beslissing van het Nederlandse pensioenorgaan met betrekking tot de vermindering van het Nederlandse AOW vanaf 1 juni 2011 (attesten of afschriften van een rekeninguittreksel volstaan niet) een aanvraag tot herziening van hun Belgische pensioenrechten als werknemer kunnen indienen.

Indien dan zou blijken dat het Belgisch pensioen naar aanleiding van de KOB moet herzien worden, dan zal dit gebeuren op 1 juni 2011, zijnde de datum waarop het nieuwe feit een weerslag heeft op het Belgische pensioen.

Doch opgelet!

De problematiek van een eventuele herziening van het Belgisch pensioen is ingewikkelder dan dit op het eerste zicht lijkt. De Ombudsdienst Pensioenen heeft namelijk vastgesteld dat in welbepaalde situaties een aanvraag om herziening van het Belgisch pensioen, ingevolge het wegvallen van de AOW-tegemoetkoming van 33,09 euro per maand, kan leiden tot een vermindering van het Belgisch pensioen. Dit heeft te maken met de zogenaamde techniek van de “stabilisatie” van het Nederlands pensioen.

Het is dan ook raadzaam, om onaangename verrassingen te vermijden, alvorens een aanvraag tot herziening van het Belgische pensioen of supplement grenswerknemer in te dienen eerst de Rijksdienst voor Pensioenen hierover te contacteren.

Lees ook artikel hierover in GVA

_______________________________________

Logo Radio 2

De Ombudsman Pensioenen was op dinsdag 4 oktober na het nieuws van acht uur te gast op radio 2 in het programma "Inspecteur Decaluwé"

vragen, antwoorden en videofragment

__________________________________________________________

Logo UL Leergang Pensioenrecht Logo leergang pensioenrecht

In het juridisch tijdschrift "nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht" verschijnt voortaan elke keer een korte juridische toelichting van de hand van de Ombudsman Pensioenen bij een interessant dossier.

De eerste keer gaat het erover dat de Rijksdienst voor Pensioenen het dubbel vakantiegeld niet meer in aanmerking zal nemen als beroepsinkomen bij de controle van de toegelaten jaargrenzen (cumulatie pensioen en beroepsactiviteit).

Aan deze problematiek werd ook een artikel gewijd in Het Belang van Limburg

_______________________________________

Banner Ombudsbus

Vanaf maandag 3 oktober 2011 toert de Ombudsman voor de Pensioenen samen met de federale Ombudsman met een Engelse dubbeldekker door Vlaanderen, Wallonië en Brussel. De bus doet Antwerpen, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Halle, Hasselt, Leuven, Kortrijk, Mechelen, Sint-Niklaas en Turnhout aan. In de steden Antwerpen, Brugge, Gent en Mechelen zullen bovendien de lokale ombudsmannen en/of ombudsvrouwen aanwezig zijn.

Voor de stopplaatsen in Wallonië verwijzen wij u graag naar het Franstalig gedeelte van onze website.

De actie bestaat uit het creëren van een ontmoetingsruimte voor het publiek met de Ombudsmannen.

De Ombudsmannen zijn aan boord van de bus om vragen van de burger te beantwoorden over de werking van de Ombudsdiensten en zijn eventuele klachten te registreren.

Ter promotie worden er informatiebrochures en andere artikelen uitgedeeld.

Met deze actie willen de Ombudsmannen hun diensten doen kennen en hun zichtbaarheid verbeteren door zelf naar de burger toe te komen met een evenement dat publiek en pers aantrekt. Zij zijn er immers van overtuigd dat zoveel mogelijk burgers moeten weten dat deze gratis diensten bestaan en dat zij bij hen terecht kunnen met hun meningsverschillen met een openbare dienst.

De steden die de ombudsbus verwelkomen, ondersteunen de actie met woord en daad en stellen welwillend de nodige faciliteiten ter beschikking om van deze actie een succes te maken.

Poster Ombudsbus

originele affiche in pdf

_______________________________________

Wetsvoorstel verlenging van de pensioenbonus voor werknemers en zelfstandigen aangenomen in Commissie Sociale Zaken van de Kamer.

Parlementair document

Krantenartikel in de Gazet van Antwerpen

 

 

 

_______________________________________

20 juni 2010 - Situaties waarbij hoe langer je werkt, hoe minder pensioen je krijgt: aanbeveling van de Ombudsman Pensioenen om hieraan een einde te maken

Wie meer dan 45 jaren gewerkt heeft, opent voor maximum 45 jaren pensioenrechten.

In 2003 werd met unanimiteit een wet gestemd die bepaalt dat bij een tewerkstelling van meer dan 45 jaren de minst voordelige jaren, ongeacht of het jaren als werknemer, zelfstandige of ambtenaar betreft, moeten wegvallen om zo de loopbaan te herleiden tot 45 jaar.

Doch het uitblijven van uitvoeringsbesluiten maakt tot vandaag de toepassing van deze wet onmogelijk. Momenteel worden de jaren tewerkstelling als werknemer steeds vermoed minder op te leveren dan de jaren tewerkstelling als ambtenaar en deze als zelfstandige worden steeds vermoed minder op te leveren dan deze als werknemer.

De Ombudsdienst Pensioenen ontving hierover verschillende klachten. De Ombudsman haalt het voorbeeld aan van een man die gedurende het grootste deel van zijn loopbaan als zelfstandige had gewerkt met redelijke hoge beroepsinkomsten. Op het einde van zijn loopbaan stapt hij over naar een job als werknemer. Wanneer deze man langer dan 45 jaren werkt, wordt naar mate hij langer werkt, zijn pensioen lager. Voor elk jaar dat hij langer werkt als werknemer, valt er een jaar als zelfstandige weg uit zijn pensioenberekening. De jaren als zelfstandige worden immers vermoed minder op te leveren dan de jaren als werknemer. In de realiteit echter leveren zijn jaren als zelfstandige meer op dan zijn jaren als werknemer.

De Ombudsman Pensioenen beveelt dan ook aan om de uitvoeringsbesluiten van de wet van 2003, een wet die 8 jaar geleden met unanimiteit werd gestemd, zo snel mogelijk uit te vaardigen.

Zie Jaarverslag Ombudsdienst Pensioenen 2010, p. 66-74

_______________________________________

Update 24/05/2011

Werken en pensioen – Belangrijke verandering voor de berekening van de in aanmerking komende beroepsinkomsten – Vakantiegeld komt in aanmerking in het jaar waarin het betaald wordt - Rijksdienst voor Pensioenen neemt "dubbel" vakantiegeld niet meer in aanmerking

De gepensioneerde die zijn pensioen cumuleert met inkomsten uit een beroepsactiviteit moet deze inkomsten beperken tot een bepaalde grens.

Deze grens hangt af van de aard van het pensioen (rust- of overlevingspensioen), de uitgeoefende arbeid (werknemer of zelfstandige), de leeftijd van de gepensioneerde en het al dan niet hebben van kinderlast.

Om na te gaan hoeveel het inkomen in een bepaald kalenderjaar bedraagt, worden alle inkomsten samengeteld, dus naast het loon ook onder andere de eindejaarspremie en het vakantiegeld.

Onduidelijkheid bestond er echter over het jaar waarin het vakantiegeld in aanmerking moest genomen worden: in het jaar waarin het betaald werd of in het jaar waarop het betrekking heeft. Het vakantiegeld wordt immers betaald op basis van de prestaties van het voorgaande jaar. Eveneens was het onduidelijk of het dubbel vakantiegeld ook in aanmerking moest genomen worden.

Tot en met 2010 namen de pensioendiensten het vakantiegeld in aanmerking in het jaar waarop het betrekking heeft. Dit wil zeggen dat het vakantiegeld dat uitbetaald werd in 2010 in aanmerking genomen werd voor de inkomsten van het jaar 2009.

De Ombudsman heeft gewezen op de nadelige gevolgen hiervan, met name:

 1. dat het voor de gepensioneerde moeilijk is het totale inkomen voor een bepaald kalenderjaar te berekenen.

 2. dat het zeer verwarrend is voor de gepensioneerde vermits er in het eerste jaar geen vakantiegeld in aanmerking genomen moet worden, het jaar nadien slechts een gedeelte (met name dat gedeelte dat betrekking heeft op de maanden pensioen) en pas in het volgende jaar het gehele vakantiegeld moet in aanmerking genomen worden.

 3. dat de controle van de inkomsten door de pensioendiensten pas kan aangevat worden vanaf juni van het jaar volgend op het jaar waarop het vakantiegeld betrekking heeft. Hierdoor wordt bij een overschrijding van de toegelaten grens de gepensioneerde laattijdig in kennis gesteld van de gevolgen (terugbetaling van teveel ontvangen pensioengelden).

De Ombudsman Pensioenen heeft dan ook in zijn Jaarverslag 2009 (maart 2010) een aanbeveling aan de wetgever gericht om duidelijk te definiëren welke elementen bij de controle van het werken naast het pensioen deel uitmaken van het beroepsinkomen (dubbel vakantiegeld?) dat aan de te respecteren jaargrens getoetst wordt. Tevens deed hij de aanbeveling duidelijk te bepalen in welke jaar het vakantiegeld in aanmerking moet genomen worden.

De Minister van Pensioenen heeft naar aanleiding van een parlementaire vraag over de aanbeveling van de Ombudsman Pensioenen geantwoord dat hij beslist heeft om vanaf het jaar 2011 het vakantiegeld in aanmerking te nemen in het jaar waarin het betaald wordt.

Dit heeft als positief gevolg:

 1. meer duidelijkheid voor de gepensioneerde;

 2. een snellere controle door de pensioendiensten met als gevolg dat de gepensioneerde sneller ingelicht kan worden over de overschrijding en zelf de nodige maatregelen kan nemen om zijn beroepsinkomsten te beperken.

De Ombudsman heeft eveneens gewezen op de voordelen om het dubbel vakantiegeld bij de controle van de toegelaten jaargrenzen niet meer in aanmerking te nemen als beroepsinkomsten.

Hierop antwoordde de Minister dat de Rijksdienst voor Pensioenen het dubbel vakantiegeld, in afwachting van de nodige wetswijziging, vanaf 1 januari 2011 niet meer in aanmerking zal nemen als beroepsinkomen bij de controle van de toegelaten jaargrenzen.

De RVP zal voortaan ook ieder jaar de gepensioneerden die nog een beroepsactiviteit uitoefenen informeren over de te respecteren jaargrenzen. De Ombudsman Pensioenen had de RVP eveneens aangemoedigd een dergelijk initiatief te nemen.

_______________________________________

Verlenging pensioenbonus: een wetsvoorstel van 29 april 2011...

"...De ombudsman Pensioenen trok eerder al aan de alarmbel. Het uitblijven over een beslissing over een eventuele verlenging van de pensioenbonus zou mensen nog meer aanzetten om vroeg te stoppen met werken..."

Lees het artikel in De Standaard

Lees het wetsvoorstel

_______________________________________

Enkele aanbevelingen en suggesties van de Ombudsdienst Pensioenen werden op 27 april 2011 besproken in de commissie Sociale Zaken van de Kamer:

 • de problematiek van de cumulatie van een overheidspensioen;

 • de pensioenbonus;

 • de inkomensgarantie voor ouderen.

lees meer

_______________________________________

De voorstelling van het Jaarverslag 2010 in de krant van 14 april ...

kranten jaarvesrlsag

Jaarverslag 2010

Ombudsmannen jaarverslag 2010

De Ombudsmannen voor de Pensioenen hebben op woensdag 13 april 2011 het Jaarverslag 2010 van de Ombudsdienst Pensioenen voorgesteld op een persconferentie.

Cover JV 2010

 

5 voor 12 voor de pensioenbonus en andere pijnpunten in de pensioenen

 

 

 

Lees meer

_______________________________________

Ombudsdienst Pensioenen te gast bij Inspecteur De Caluwé

Radio 2 lanceert tweede editie van “SOS Pensioen” op maandag 4 april 2011.

Net zoals vorig jaar zullen medewerkers van de Rijksdienst voor Pensioenen, samen met collega’s van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen en de Pensioendienst voor de Overheidssector, vragen beantwoorden van Radio 2-luisteraars.

Radio 2 zendt tussen 8 en 9 u. rechtstreeks uit van op de 24ste verdieping van de Zuidertoren.

Inspecteur Decaluwé ontvangt tevens Jan Van Rompaey en de Ombudsman Pensioenen Tony Van Der Steen. Fragmenten te beluisteren op http://www.radio2.be/inspecteur-decaluwe/antwoord-op-al-je-pensioenvragen

_______________________________________

"20 jaar ombudsdienst stad Antwerpen" op zondag 6 maart 2011

Al twintig jaar staat de ombudsdienst van de stad Antwerpen klaar voor zijn inwoners en bezoekers. Tuur van Wallendael, de eerste ombudsman voor de stad Antwerpen, startte op 1 maart 1991.

Ondertussen zijn we twintig jaar verder. De huidige Ombudsvrouw, mevrouw Karla Blomme, viert deze verjaardag met onder andere een beurs met ombudsdiensten en partners van de stad.

Ook de Ombudsdienst Pensioenen zette zijn beste beentje voor.

ombudsbeurs

_______________________________________

Jaarverslag 2009

cover nl

Geef de gepensioneerden het pensioen waar zij recht op hebben.

Heb jij recht op de IGO?
Hoe moet ik dat weten!!

Zij moeten dat toch onderzoeken!

Werken na mijn pensioen? Is dat een goed idee?

Achterstand in de betaling van mijn pensioen! En waar zijn de intresten?

Minimumpensioen. Kan men niet meer doen?

De Ombudsmannen voor de Pensioenen hebben op maandag 15 maart 2010 het Jaarverslag 2009 van de Ombudsdienst Pensioenen voorgesteld op een persconferentie.

Lees meer

 

Top